Ældre og tilgængelighedsboliger

Udlejning af boliger til ældre og personer med handicap.


Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse skal ældreboliger udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger - jævnfør lov om boliger for ældre og personer med handicap.

Ansøgningsskema til ældrebolig

 

Ansøgning til ældrebolig

Alle ansøgninger behandles ud fra en individuel og konkret vurdering af den boligmæssige, sociale, økonomiske, psykiske og fysiske situation. I vurderingen indgår en helhedsvurdering af oplysninger om funktionsniveau, herunder om det bliver en gevinst at flytte til en ældrebolig, som er specielt indrettet til personer med nedsat funktionsevne og hvor behovet ikke kan opfyldes i nuværende bolig.

Kriterier for godkendelse til bolig

Hvordan bliver du skrevet op til ældrebolig?

Frit valg af ældrebolig:

Siden den 01. juli 2002 har alle personer, der er godkendt til ældrebolig, ret til at søge i bopælskommunen samt på tværs af kommunegrænserne.

Albertslundborger:

Hvis du ønsker at blive skrevet op til ældrebolig i Albertslund kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema og aflevere det til Borger & Ydelsescentret, Boliganvisningen. Du finder ansøgningsskemaet i selvbetjeningsmenuen.

Hvis du ønsker ældrebolig i anden kommune skal du godkendes både i Albertslund kommune og den kommune du ønsker at flytte til. Såfremt du opfylder kriterierne i Albertslund kommune, bliver du kontaktet af en hjemmesygeplejerske, der udarbejder en funktionsbeskrivelse. Herefter sender Boliganvisningen ansøgning, funktionsbeskrivelse samt betalingstilsagn til den ønskede kommune.

Udenbys borger:

Hvis du er udenbys borger, skal du opfylde de gældende regler i både fraflytningskommune og tilflytningskommune. Ansøgning og godkendelse til ældrebolig fra egen kommune skal vedlægges ansøgningsskemaet til Albertslund kommune.

Albertslund kommune har ældreboliger i følgende områder:

Hedemarksvej/Nyvej link til www.kab-bolig.dk

På Hedemarksvej og Nyvej ligger der i alt 42 ældreboliger på 2 værelser (71,50 kvm.)

Udstyr i boligen:
Bad, toilet, el-komfur, køleskab/fryser, kælderrum, fjernvarme, fælles vaskeri samt fælles antenne anlæg med tilslutning til flere radio- og tv-kanaler.

Husdyrhold:
1 hund eller 1 kat tilladt efter ansøgning.

Kanalens Kvarter link til www.bo-vest.dk

I Kanalens Kvarter er der 10 3– værelses ældreboliger og 35 2 – værelses ældreboliger.

Udstyr i boligen:

Bad, toilet, el-komfur, køleskab/fryser, fjernvarme, fælles vaskeri samt fælles antenne anlæg med tilslutning til flere radio- og tv-kanaler.

Bækgården 9

I Bækgården 9, er der i alt 10 ældreboliger. De 9 af dem er på 2 værelser og der er 1 ældrebolig på 3 værelser.

2 vær. fra 92,1 til 94,3 kvm.

3 vær. fra 93,2 til 95,2 kvm.

Udstyr i boligen:

Dørtelefon, bad, toilet, el-komfur, køleskab/fryser, kælderrum, fjernvarme, fælles vaskeri samt fælles antenne anlæg med tilslutning til flere radio- og tv-kanaler.

Tilgængelighedsboliger

I Kanalens Kvt. er der 16 tilgængelighedsboliger - boliger der er indrettet til familier og personer med handicap.

Der er 6 boliger med hæve-sænke borde og 10 boliger med almindeligt køkken. Alle 16 boliger er 4 værelses boliger på 137 kvm.