Bolig og omsorgscenter

I Albertslund Kommune kan du søge om en ældrebolig eller en plejehjemsplads.


Ældrebolig

Ældre og borgere med handicap, som kommunen har godkendt til almene ældreboliger, offentlige botilbud samt plejeboliger og beskyttede boliger, har ret til frit at vælge sådanne boliger.

Det betyder, at du frit kan vælge at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig uanset boligens beliggenhed. Når du vælger en bolig efter reglerne om frit valg af ældrebolig m.v., kommer du på venteliste til den ønskede bolig i den kommune, hvor boligen er beliggende.

Tildeling af ledige boliger sker på grundlag af behov. Retten til frit valg giver også ret til, at din ægtefælle eller samlever flytter med. Boligen skal i dette tilfælde være egnet til to personer.

Plejeboliger

Borgere, som ikke længere kan klare sig i eget hjem, har mulighed for at bo på Plejecentret Albertshøj eller i Humlehusene.

Plejecentret Albertshøj har 81 plejehjemspladser. Humlehusene 1 og 7, som er plejeboliger primært for senil demente borgere, har 48 pladser. Du har også mulighed for, at søge en plejehjemsplads i en anden kommune.

Hvis du ønsker en plejehjemsplads, skal du først godkendes. Det sker ved henvendelse til Albertslund Kommunes Visitation.