Seniorforeninger


ASB ALbertslund Seniorboligforening

Foreningen stiftet: 23. september 1999.

Formål: At arbejde for at få opført seniorboliger på andels- og lejebasis i Albertslund kommune. Det skal sikres, at boligerne kan opføres således, at de så vidt muligt imødekommer ønskerne til 1) beliggenhed i forhold til nuværende boliger 2) passende størrelse såvel for enlige som for par 3) forskellige finansieringsformer, der gør det muligt for alle at kunne flytte ind i de nye boliger 4) sikre at der kan være et socialt fællesskab mellem alle typer af boliger.

Aldersgrænse: Ingen. 

Kontaktperson: Jørgen Rosenørn-Dohn, Hjulets Kvarter 4A, 2620 Albertslund, 4362 5458. 

Kontingent: 100 kr. pr. person om året. 

Mail: J.R-D@get2net.dk 

Banehegnets Pensionist- og Efterlønsklub

Foreningen stiftet: 17. marts 1987.

Formål: At samle og glæde de ældre.

Aldersgrænse: Efterlønsmodtagere og pensionister.

Mødetid og -sted: Mandage kl. 14.00 i selskabslokaler Banehegnet 23-25 , huset med den blå låge og blå dør.

Kontaktperson: Inger Enghoff, Banehegnet 7, st. tv., 2620 Albertslund, 4364 9695.

Kontingent: 75 kr. om året.

Andre oplysninger: Hyggelige mandage med kaffe, besøg af forskellige foredragsholdere, musik og luciaoptog.

Dammen 93

Foreningen stiftet: 11. februar 1993.

Formål: At give medlemmerne gode, sociale og kulturelle oplevelser i den 3. alder som et udfordrende modspil til dagligdagen.

Aktiviteter: Ture til museer, kirker m.v., banko, hyggedage med underholdning, skovture samt Julefrokost

Aldersgrænse: Fra 55 år. (Bosatte i Albertslund).

Kontaktperson: Formand Terny Hundahl, Hanens Kvt. 2 D, 2620 Albertslund. 4364 8904.

Mødetid og -sted: Fast mødedag tirsdag kl. 14.00-16.30 på Damgårdshave, Damgårdsvej 12, 2620 Albertslund. Yderligere informationer, se Albertslund Posten.

Kontingent: 125 kr. om året.

Albos Venner

Foreningen stiftet: 29. maj 2001

Formål: At kunne støtte og hjælpe beboerne på Albo. At kunne hjælpe personalet med praktiske opgaver omkring beboerne, ved fester, udflugter o.lign. At arrangere aktiviteter og underholdning for beboerne. At motivere pårørende og andre til at deltage i beboerarbejdet.

Aldersgrænse: Ingen

Indmeldelse og henvendelser: Til formand Lisbeth Lønborg.
tlf. 4077 6818 eller kasserer Hugo Pedersen på 4363 0356 eller d76pedersen@comxnet.dk 

Kontingent: 120 kr. pr år. 

Andre oplysninger: Arbejdet foregår i samarbejde med beboerne i plejeafdelingerne og personalet. Det er muligt at være enten aktivt eller passivt medlem. 

Mail: sigloen@youmail.dk

Fængselsfunktionærernes Pensionistforening

Foreningen stiftet: 10. oktober 1983.

Formål: At arrangere aktiviteter for medlemmerne med vægt på socialt samvær og blandt andet ved foredrag, institutions- og virksomhedsbesøg at følge med i, hvad der sker på ens tidligere arbejdsplads, kommunens og samfundets udvikling.

Aldersgrænse: Ingen

Mødetid og -sted: Den første tirsdag i hver måned - undtagen juni, juli og august - i personalehuset, Fængselsvej 1, 2620 Albertslund.

Kontaktperson: Kasserer Gert Ny Christensen, Fængselsvej 14, 2620 Albertslund, 4364 1938, eller formand Arne Jensen, Lundebjerggårdsvej 78, 1. th., 2740 Skovlunde, 4492 1927

Kontingent: 100 kr. om året

Galgebakkens Pensionister

Foreningen stiftet: 1975.

Formål: Samvær og udflugter.

Aldersgrænse: Pensionister og efterlønsmodtagere.

Mødetid og -sted: Torsdage kl. 13.00-16.00 i Galgebakkens Beboerhus

Indmeldelse og Henvendelser: På mødedagene eller til formanden Inge Wilken,

Tlf 4364 5747.

Kontingent: 100 kr. i kvartalet.

Klub - 2

Foreningen stiftet: 25. januar 1989

Formål: Kulturelt og selskabelig samvær for pensionister og efterlønsmodtagere i VA´s afd. 2.

Aktiviteter: Museumsbesøg, ture ud i naturen, biografture, samvær i Fælleshuset.

Aldersgrænse: Ingen

Mødetid og -sted: Hver anden onsdag i Fælleshuset, Nørreland 19, kl. 14.30 – 18.00.

Indmeldelse og henvendelser: Lone Juul Jensen, Læhegnet 34, 2620 Albertslund,

4364 7213.

Kontingent: 100 kr. pr. år.

Onsdagsklubben

Foreningen stiftet: 1963.

Formål: At ældre har et sted at komme og være sammen.

Aktiviteter: Hyggeligt samvær, spille kort og banko. Tage på skovture og forskelligt andet.

Aldersgrænse: Fra 60 år.

Mødetid og -sted: Onsdage kl. 13.30-16.00 i Omsorgscenteret ALBO.

Indmeldelse og henvendelse: Jonna Lindegaard, Hedemarksvænge 13A, 2620 Albertslund, 4362 7833 - bedst efter kl. 18.00.

Kontingent: 120 kr. om året.

Andre oplysninger: Vi starter med kaffebord og ca. 2 gang om måneden spiller vi bankospil ellers spiller vi kort og hyggesnakker.

Pensionist Klubben Vest 6

Foreningen stiftet: 23. september 1987.

Formål: At aktivere pensionister, tage på ture, høre foredrag, spille billard og hygge.

Aldersgrænse: Pensionister og efterlønnere.

Mødetid og -sted: Mandag kl. 13.00-17.00 i Beboerhuset, Rugens Kvarter 7C, 2620 Albertslund.

Kontaktperson: Leif Ilg, Vindruens Kvt. 2B, 2620 Albertslund, 4364 4810.

Kontingent: 100 kr. om året.

Andre oplysninger: Hver torsdag kl. 10.00-12.00 er der billard i Damgårdshave i kælderen, 2620 Albertslund. Relevante nye aktiviteter oprettes efter medlemmernes ønsker.

Mail: Ilg@nypost.dk

Toftens Pensionistklub

Foreningen stiftet: 1985.

Formål: Klubben er upolitisk. Dens formål er at arrangere underholdning og adspredelse for medlemmerne, samt at yde råd og vejledning til medlemmerne ved henvendelse til offentlige institutioner, når sådan ønskes.

Aktiviteter: Kaffe og hyggeligt samvær.

Aldersgrænse: Pensionister og alle over 60 år.

Mødetid og -sted: Tirsdag kl. 14.00-17.00 i Alrummet i Toften 233, 2620 Albertslund.

Kontaktperson: Kjeld Tranders, Roskildevej 235, 2. tv., 2620 Albertslund,
4276 1630 eller tranders@va-toften.dk.

Kontingent: 75 kr. om året.

Torsdagsklubben Solhusene/Grønneled

Foreningen stiftet: 1984.

Formål: At skabe kontakt til andre i bebyggelsen.

Aldersgrænse: Fra 60 år.

Mødetid og -sted: Torsdag kl. 9.00-12.00 i Solporten 1, 2620 Albertslund.

Kontaktperson: Poul Børge Petersen og Emma Jensen, Grønneled 18, 1. tv., 2620 Albertslund, 4364 9605.

Kontingent: 15 kr./mdr.

Ældre Sagen Albertslund

Foreningen stiftet: 14. oktober 1988.

Formål: At arbejde for de ældres vilkår i Danmark.

Aktiviteter: Ældre Sagen er neutral i partipolitisk og religiøs henseende.

Der holdes møder med forskellig indhold: Foredrag - Udflugter - Rejser -
Petanque - Bowling - Bankospil.

Mødetid og -sted: Mandage kl. 14 -16.30 fra august til juni. Alle møder holdes på Damgårdshave, Damgårdsvej 12.

Aldersgrænse: Fra 18 år.

Indmeldelse: Indmeldelsesblanketter fås på Damgårdshave mandage fra kl. 11.30
eller hos Erik Nielsen.

Kontingent: Enkeltperson: 115 kr. hvert halve år. Familiekontingent: 190 kr. hvert halve år.

Kontaktperson: Erik Nielsen, Hanens Kvt. 1D, 2620 Albertslund, 4364 4414.

Mail: evn@4syd.dk

Ældreklubben Godthåbsparken

Foreningen stiftet: 17 juni 1994

Formål: At varetage fælles interesser for de beboere i Godthåbsparken, der er fyldt 60 år. 

Aktiviteter: Vandreture, fællsesspisning, udflugter, kulturelle arrangementer, ekskursioner. m.m.

Aldersgrænse: Min. 60 år (ægtefæller/ samlever kan dog blive medlem ved lavere alder)

Kontaktperson: Steen Christoffersen (Formand)

Mødetid og -sted: Første tirsdag hver måned kl. 10,00 vandretur fra grundejerforeningens kontor. Tredie tirsdag hver måned fællesspisning i Kernehuset kl. 18,00. Øvige arrangementer meddeles skriftligt medlemmerne og annonceres i "Tid og Sted" i Albertslund Posten.

Kontingent: kr. 75,00 pr år.

Mail: senior.godthaabsparken@gmail.com

Andet: Foreningens adresse: Ældreklubben Godthåbsparken Skyttehusene 64, 2620 Albertslund (Grundejerforeningens kontor)

Albos venner

Foreningen stiftet: 29. maj 2001

Formål: At kunne støtte og hjælpe beboerne på Albo. At kunne hjælpe personalet med praktiske opgaver omkring beboerne, ved fester, udflugter o.lign. At arrangere aktiviteter og underholdning for beboerne. At motivere pårørende og andre til at deltage i beboerarbejdet.

Aldersgrænse: Ingen

Indmeldelse og henvendelser: Til formand Lisbeth Lønborg på
4077 6818 eller kasserer Hugo Pedersen på 4363 0356 eller

d76pedersen@comxnet.dk

Kontingent: 120 kr. pr år.

Andre oplysninger: Arbejdet foregår i samarbejde med beboerne i plejeafdelingerne og personalet. Det er muligt at være enten aktivt eller passivt medlem.

Mail: sigloen@youmail.dk