Vand, varme og renovation

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Vand / spildevand (inkl. moms)  
Vandafgift pr. m3 21,60
Vandafledningsbidrag pr. m3 38,98
   
Varme (inkl. moms)  
Salg af varme, pr. MWh 529,48
Salg af varme, pr. M3 (ny takst-struktur) 7,79
   
Prisloft kr./MWh (ny takst-struktur) 803,30
Prisgulv kr./MWh (ny takst-struktur) 607,41
   
Ved opgørelsen af salg af varme pr. m3 reduceres afregningen med en m3-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold til den afstand, man bor fra Varmeværket. Ud fra MWh forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv. Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og opgjort pr. m3, bliver større end prisloftet. Hvis summen bliver mindre end prisgulvet, skal brugeren betale et beløb svarende til prisgulv.  
Målerafgift, pr. år 604,43
Fast afgift pr. m² 23,82
 Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)  42,83 
Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af ledninger i udstykningsområdet.
 
Kontrol af forbrugsmåler 500,00
   
   
   
Hvis en forbruger ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved akkrediteret prøvning, og varmeforsyningen ikke vurderer, at måleren er defekt, så skal forbrugeren selv betale en takst på 500 kr. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren var defekt, skal varmeforsyningen betale udgiften herfor.  
   
   
Gebyr for genåbning af varmetilførsel:  
Almindelig genåbning 312,50
Genåbning ved installation af stopbrik 562,50
   
Renovation/genbrug  
Gebyrerne er inkl. moms  
Faste omkostninger boliger 695,00
Faste omkostninger erhverv, dagrenovation 276,00
   
A-ordning - Parcelhusordning/totalordning 4.060,00
B-ordning - Stativordning, kommunen indsamler 3.286,00
C-ordning - Containerordning, kommunal indsamling (gennemsnit) 2.619,00
Containerordning, terminalpunkt (gennemsnit) 1.835,00
   
Årsforbrug af sække 159,00
   
Afstandstillæg 10-20 meter 93,00
Afstandstillæg over 20 meter 185,00
Særtillæg ved problemer ved afhentning 100,00
   
Takst for benyttelse af genbrugspladsen 699,00
   
Leje af:  
Ophalercontainer 0,00
VIP-container 0,00
Komprimatorcontainer 0,00
Minicontainer 0,00
   
Tømning (pris pr. tømning) uden betaling for behandling   
Minicontainer med restaffald  29,00
Minicontainer med pap 31,00
Minicontainer med papir 29,00
Minicontainer med glas 29,00
Minicontainer med jern og metal 69,00
Vippecontainer med restaffald 306,00
Vippecontainer med pap 280,00
Ophalercontainer 789,00
Komprimatorcontainer 734,00
   
Afhentning (pris pr. time)   
Haveaffald med grab 902,00
Kørsel med lille kranbil  740,00
Kørsel med stor kranbil (storskrald) 762,00
   
Containeropsætning  
Opsætning af container 704,00
   
Tømning inklusiv behandlingsudgifter:  
Enkelt stativ dagrenovation 1.143,00
Ekstra stativ dagrenovation 1.143,00
Haveaffald med grab boligselskaber 11.009,00
   
Minicontainer, dagrenovation 240 liter 1977,00
Minicontainer, dagrenovation 330 liter 2151,00
Minicontainer, dagrenovation 660 liter 2789,00
   
VIP-container, dagrenovation 10 m3 26 tømninger 17.611,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 52 tømninger 35.222,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 104 tømninger 70.444,00
   
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 12 tømninger 14.825,00
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 26 tømninger 32.121,00
Ophalercontainer, dagrenovation 14 m3 12 tømninger 15.717,00
Ophalercontainer, dagrenovation 16 m3 12 tømninger 16.609,00
   
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 12 tømninger 8.808,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 26 tømninger 19.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 26 tømninger 19.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 39 tømninger 28.626,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 52 tømninger 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 39 tømninger 28.626,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5,5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 6,5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 7 ton 38.167,00
   

Nedgravet container, rest, 5 m3, 1 tømning

415,00
Nedgravet container,rest, 3 m3, 1 tømning 326,00
   
Papir  
Kassette, papir, 40 liter, 26 tømninger om året 163,00
Minicontainer, papir 330 liter, 26 tømninger om året 76,00
Minicontainer, papir 660 liter, 26 tømninger om året -604,00
Ophalercontainer, papir, 15 m3, 1 tømning -400,00
Nedgravet container, papir 5 m3, 1 tømning -204,00
Nedgravet container, papir 3 m3, 1 tømning -46,00
   
Pap  
Minicontainer, pap 330 liter, 26 tømninger om året 663,00
Minicontainer, pap 660 liter, 26 tømninger om året 510,00
Bundtet pap (villaer), 12 gange om året  61,00
Vippecontainer, pap, 10 m3, 12 tømninger om året 1.340,00
Ophalercontainer, pap 15 m3, 1 tømningerom året 536,00
Komprimatorcontainer, pap, 20 m3, 1 tømning 397,00
   
Glas  
Kassette, glas, 40 liter, 26 tømninger om året 247,00
Minicontainer, glas, 330 liter, 26 tømninger om året 901,00
Minicontainer, glas, 660 liter, 26 tømninger om året 1.046,00
Ophalercontainer, glas, 1 tømning 1.043,00
Nedgravet container, glas, 5 m3, 1 tømning 276,00
Nedgravet container, glas, 3 m3, 1 tømning 243,00
 Fancy container, glas, 0,7 m3, 1 tømning 204,00 
   
Haveaffald  
Småt haveaffald (villaer), pr. husstand, 20 gange om året 306,00
Stort haveaffald med grab (villaer), pr. husstand, hver onsdag 207,00
 Ophalercontainer, have, 15 m3, 1 tømning 1.009,00 
Haveaffald (B - ordning) pr. husstand 25,00
   
Storskrald  
Storskrald (villaer), pr. husstand, 20 gange om året  511,00
Storskrald (B - ordning), pr. husstand 240,00
Ophalercontainer, brandbart, 15 m3, 1 tømning 2.364,00
Ophalercontainer,  stort brandbart, 15 m3, 1 tømning 2.477,00
Ophalercontainer, sortering, 15 m3, 1 tømning 2.477,00
Ophalercontainer,  bygningsaffald, 15 m3, 1 tømning 4.164,00
Ophalercontainer, jern/metal, 15 m3, 1 tømning -398,00
   
Minicontainer, metal  
Minicontainer, metal, 660 liter, 1 tømning 10,00
Minicontainer, metal, 360 liter, 1 tømning 37,00
Minicontainer, metal, 240 liter, 1 tømning 48,00
Minicontainer, metal, 140 liter, 1 tømning 57,00
   
Miljøstation, diverse  
Plastsække (Miljøstationer) 6,00
Tømning af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)  31,00
Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)  7,00
Farligt affald, alle husstande, pr. år  28,00
Genbrugsstationen, alle husstande, pr. år 699,00
   
Behandlingsafgifter   
Restaffald pr. ton  525,00
Pap pr. ton -844,00
Papir pr. ton  -906,00
Glas pr. ton 338,00
Storskrald til sorteringsanlæg  1.125,00
Jern og metal -1.188,00
Haveaffald 319,00 
   
Håndsortering  
Håndsortering af blandede containere  625,00
   
 Fælles formål og over/underdækning  
 Dagrenovation, adm - husholdninger  286,00 
Dagrenovation, adm - I og E  276,00 
Pap, adm - husholdninger 26,00 
Pap, adm - institutioner  23,00
Papir, adm - husholdninger 20,00
Papir, adm - institutioner 10,00
Glas, adm - husholdninger -6,00
Glas, adm - institutioner -16,00
Have, adm - husholdninger 31,00
Have, adm - institutioner 19,00
Gen, adm - husholdninger 147,00
Far, adm - husholdninger -23,00
Far, adm -  institutioner -27,00
Stor, adm - husholdninger 214,00
Stor, adm -institutioner  204,00
   
Typisk husholdning 695,00
Institution uden storskrald og haveaffald 293,00
Institutioner med storskrald 471,00
Institution med storskrald og haveaffald 490,00
Erhverv med dagrenovation 276,00
   

Genbrugsstation, Erhverv
Engangsbillet for alle virksomhedskategorier - betaling pr. besøg 

 
Personbil 125,00
Kassevogn 188,00
Ladvogn 250,00
10 kg. Farligt affald (5 kg. I 2013) 45,00
   
Årskort (gældende for hele 2015 uanset købstidspunkt)  
Årskort for bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald, pr. år  
Personbil 9.875,00
Kassevogn 11.250,00
Ladvogn 15.625,00
   
Årskort for øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere  
Personbil 6.000,00
Kassevogn 6.750,00
Ladvogn 11.500,00 
   
Årskort for liberalt erhverv og tilsvarende (0 - 2 ansatte) - maks. 8 besøg pr. år    
Personbil  1.000,00
   
Årskort for øvrige virksomheder end de ovennævnte   
Personbil 4.250,00
Kassevogn 7.875,00
Ladvogn 15.500,00
   
Takst for farligt affald (erhverv)  

Gebyr for farligt affald fra erhverv

8,00
   
Takst for fælles administration (erhverv)  
 Erhvervsaffaldsgebyr 2.214,00 

Se priser for Hofor