Service til pensionister

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Servicetaksterne er omfattet af et loft for takster på sundhedsområdet. Loftet er ikke udmeldt endnu. Når loftet kendes kan taksterne evt. blive reguleret i overensstemmelse hermed.  
Madudbringning til pensionister pr. måltid:  
Alm. hovedmåltid med udbringning 1)     52,00
Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)      52,00
Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)      52,00
Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)           52,00
1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen. Det statsfastlagte maks. var i 2014 på 49 kr.  
   
Tøjvask til pensionister pr. måned:  
Vask hver anden uge     235,00
Vask 1 gang om måneden     123,00
   
Albo plejehjem  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag  20,05
Middagsmad pr. dag  41,49
Biret pr. dag   10,02
Aftensmad pr. dag  32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
Vask af eget tøj     321,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler    108,00
Vinduespudsning    33,00
Rengøringsartikler     53,00
Øvrige servicepakkeydelser i alt     878,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.321,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     108,00
    
TV-grundpakke på Albo plejehjem  
Abonnementsafgift pr. mdr. (takststigning oplyst af YouSee)     198,00
   
Albo Beskyttede boliger  
Vask af eget tøj     321,00
Vinduespudsning      33,00
Servicepakken i alt pr. måned     354,00
   
Beboerne i de beskyttede boliger betaler selv mad, toiletartikler,
rengøringsartikler, indboforsikring og benytter eget linned, men kan købe mad i Albo's Cafe.
 
   
TV-grundpakke i de beskyttede boliger  
Abonnementsafgift pr. mdr.     198,00
   
Humlehusene 1:  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag 20,05
Middagsmad pr. dag 41,49
Biret pr. dag  10,02
Aftensmad pr. dag  32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
"Egen" vask af tøj     154,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler     108,00
Vinduespudsning      33,00
Rengøringsartikler      53,00
Øvrige servicepakkeydelser   711,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.154,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)    108,00
   
Humlehusene 7:  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag  20,05
Middagsmad pr. dag  41,49
Biret pr. dag   10,02
Aftensmad pr. dag 32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
"Egen" vask af tøj     154,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler     108,00
Vinduespudsning      33,00
Rengøringsartikler      53,00
Øvrige servicepakkeydelser    711,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.154,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     108,00
   
Kanalhuset/Humlehusene (aflastningsboliger)  
Fuld kost pr. døgn 113,23,
Vask af lejet linned pr. døgn      12,00
Vask af privat tøj pr. døgn      10,00
   
Betaling for omsorgstandplejen pr år *475,00