Ejendomme

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


EJENDOMME  
   
Byggesagsgebyrer  
En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time 600,00 
   
 Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil (bygninger omfattet af bygningsreglementets kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1-3  
For disse sager er der vedtaget et fast gebyr pr. sag/afgørelse   920,00 
   
 Rottebekæmpelse  
 Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør  0,0249
   
 Ejendomsoplysninger  
 Gebyr pr. oplysningsskema  400,00