Daginstitutioner og klubber

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder, og ikke typen af institution.


Dagpleje                                                                    2.691,00
Børn 0-2 år og 9 mdr 3.258,00
Børn 2 år og 10 mdr-5/6 år  1.919,00
SFO 1.574,00
Fritidsklub    465,00
Juniorklub    275,00
Ungdomsklub     65,00
Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter    175,00
   

Alle takster er pr. måned.
Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser.

Søskenderabatten udløses på den dato, hvor den pågældende søskende begynder i institutionen, og den ændres/ophører på den dato, hvor en søskende bliver udmeldt.


Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og ungdomsklub. Her betales altid fuld takst.
Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen.

 
   
Albertslund Ridecenter  
Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.   300,00
   
Ridehold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.   375,00
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    425,00
Voksne alle kommuner (over 25 år) – pr. mdr.    520,00
   
Springhold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.   420,00
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    450,00
Voksne – pr. mdr.   565,00
   
Handicapridning  
Hold m. instruktør 1.265,00
Brøndagerskolen – pr. mdr.    775,00
   
Hestepension  
Hest – pr. mdr. 3.500,00
Pony – pr. mdr. 3.250,00
   
Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.    460,00
   
Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg  
   
Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter  
Alle ugedage Gratis
   
Udlån til foreningsformål  
Mandag-fredag (8-22) Gratis
   
Udlån til kommercielle formål  
Alle dage pr. påbegyndt time    170,00
Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet   675,00
   
Udlån af Roskilde Kro til private fester  
Leje af lokale 1.390,00
Pr. påbegyndt time   110,00
Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time  130,00
Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet   715,00
   
Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester  
Leje af salen 1.390,00
Pr. påbegyndt time    220,00
Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse   680,00
   
 1/8 2015
-30/6 2016
   
Albertslund Musikskole  
Musikalsk legestue pr. hold/år 5.450,00
Hold pr. elev/md   125,00
Individuel undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    215,00
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.  320,00
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.   430,00
- o/25 år pr. elev/md   830,00
Gebyr kor og orkester pr. elev/år    280,00
Udenbys elever undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md   430,00
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    645,00
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    860,00
- o/25 år pr. elev/md    830,00
Leje af musikinstrumenter/år   415,00
Ved salg af musikinstrumenter fastsættes prisen af fagmand  
   
Billedskolen  
Undervisning, Albertslund-børn    196,00
Undervisning, udenbys børn   391,00
Undervisning, Albertslund-voksne   310,00
Undervisning, udenbys voksne    620,00
   
Biblioteket, overdagspenge voksne:  
1. uge efter afleveringsdatoen     20,00
2. uge efter afleveringsdatoen     30,00
3. uge efter afleveringsdatoen     40,00
4. uge efter afleveringsdatoen     50,00
5. uge efter afleveringsdatoen     60,00
6. uge efter afleveringsdatoen     75,00
7. uge efter afleveringsdatoen 100,00
   
Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.
Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.
 
   
Gebyr for regning:  
Voksne    200,00
Børn     50,00
Inkassosager    210,00
   
Salg  
Bogsalg, pris pr. materialeenhed     10,00
Børneplakater pr. stk. 25,00 -   100,00
USB-nøgler, pr. stk.     80,00
   
Fotokopiering  
Pr. kopi A4       2,00
Pr. kopi A3       4,00
Pr. kopi (farve A4)       2,00
Pr. kopi (farve A3)    4,00
Pr. kopi A4 på overhead transparent       5,00
Udskrifter fra internettet       2,00
   
Telefax  
Til Danmark: 1. side     15,00
Til Danmark: efterfølgende sider       2,00
Til øvrige Europa: 1. side     15,00
Til øvrige Europa: efterfølgende sider      5,00
Til lande udenfor Europa: 1. side     25,00
Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider     10,00
   
Arrangementer  
For voksne - max. pris    125,00
For børn, store forestillinger - max. pris     30,00
   
Dyregården Toftegård  
Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.  
   
Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    570,00
Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    700,00
Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person     25,00
Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person     30,00