Andre gebyrer

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


ANDRE GEBYRER  
   
Årsabonnement  
Dagsorden til Kommunalbestyrelsens møder 400,00
Referat af kommunalbestyrelses møder 400,00
   
Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark) *500,00
   
Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet *141,00
Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet *141,00
Sundhedskort *190,00
Folkeregisteroplysninger *75,00
Identitetskort til unge over 16 år *150,00
Pas 0-12 år *115,00
Pas 12-18 *141,00
Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *626,00
Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *376,00
Nyt kørekort eller ændringer *280,00
Ombytning af kørekort *280,00
Fornyelse af kørekort før 70 år gruppe 1 *120,00 
Fornyelse af kørekort før 70 år gruppe 2 *160,00
Nyt kørekort til over 75 årige *50,00
Internationalt kørekort *25,00
Midlertidigt kørekort *0,00
Erhvervskørekort *280,00
Tidsbegrænset erhvervskørekort *120,00
Teori og køreprøve *600,00
Kontrollerede køreprøver *890,00
Køreprøve stor motorcykel og anhænger *280,00
Kørekort erhvervskørekort *600,00
Kørelærerprøve *340,00
Kørelærerprøve kategori A og B *460,00
   
Rykkerbreve  
Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov *250,00
For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog *100,00
Civilretlige krav *100,00
   
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:  
- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med virksomhed efter Folkeoplysningsloven*  
- Aktindsigt 2. gang  
- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven*  
- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven*