Takster 2015

Det er kommunalbestyrelsen der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Daginstitutioner og klubber

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder, og ikke typen af institution.
Dagpleje                                                                    2.691,00
Børn 0-2 år og 9 mdr 3.258,00
Børn 2 år og 10 mdr-5/6 år  1.919,00
SFO 1.574,00
Fritidsklub    465,00
Juniorklub    275,00
Ungdomsklub     65,00
Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter    175,00
   

Alle takster er pr. måned.
Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser.

Søskenderabatten udløses på den dato, hvor den pågældende søskende begynder i institutionen, og den ændres/ophører på den dato, hvor en søskende bliver udmeldt.


Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og ungdomsklub. Her betales altid fuld takst.
Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen.

 
   
Albertslund Ridecenter  
Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.   300,00
   
Ridehold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.   375,00
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    425,00
Voksne alle kommuner (over 25 år) – pr. mdr.    520,00
   
Springhold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.   420,00
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    450,00
Voksne – pr. mdr.   565,00
   
Handicapridning  
Hold m. instruktør 1.265,00
Brøndagerskolen – pr. mdr.    775,00
   
Hestepension  
Hest – pr. mdr. 3.500,00
Pony – pr. mdr. 3.250,00
   
Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.    460,00
   
Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg  
   
Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter  
Alle ugedage Gratis
   
Udlån til foreningsformål  
Mandag-fredag (8-22) Gratis
   
Udlån til kommercielle formål  
Alle dage pr. påbegyndt time    170,00
Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet   675,00
   
Udlån af Roskilde Kro til private fester  
Leje af lokale 1.390,00
Pr. påbegyndt time   110,00
Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time  130,00
Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet   715,00
   
Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester  
Leje af salen 1.390,00
Pr. påbegyndt time    220,00
Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse   680,00
   
 1/8 2015
-30/6 2016
   
Albertslund Musikskole  
Musikalsk legestue pr. hold/år 5.450,00
Hold pr. elev/md   125,00
Individuel undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    215,00
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.  320,00
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.   430,00
- o/25 år pr. elev/md   830,00
Gebyr kor og orkester pr. elev/år    280,00
Udenbys elever undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md   430,00
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    645,00
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    860,00
- o/25 år pr. elev/md    830,00
Leje af musikinstrumenter/år   415,00
Ved salg af musikinstrumenter fastsættes prisen af fagmand  
   
Billedskolen  
Undervisning, Albertslund-børn    196,00
Undervisning, udenbys børn   391,00
Undervisning, Albertslund-voksne   310,00
Undervisning, udenbys voksne    620,00
   
Biblioteket, overdagspenge voksne:  
1. uge efter afleveringsdatoen     20,00
2. uge efter afleveringsdatoen     30,00
3. uge efter afleveringsdatoen     40,00
4. uge efter afleveringsdatoen     50,00
5. uge efter afleveringsdatoen     60,00
6. uge efter afleveringsdatoen     75,00
7. uge efter afleveringsdatoen 100,00
   
Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.
Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.
 
   
Gebyr for regning:  
Voksne    200,00
Børn     50,00
Inkassosager    210,00
   
Salg  
Bogsalg, pris pr. materialeenhed     10,00
Børneplakater pr. stk. 25,00 -   100,00
USB-nøgler, pr. stk.     80,00
   
Fotokopiering  
Pr. kopi A4       2,00
Pr. kopi A3       4,00
Pr. kopi (farve A4)       2,00
Pr. kopi (farve A3)    4,00
Pr. kopi A4 på overhead transparent       5,00
Udskrifter fra internettet       2,00
   
Telefax  
Til Danmark: 1. side     15,00
Til Danmark: efterfølgende sider       2,00
Til øvrige Europa: 1. side     15,00
Til øvrige Europa: efterfølgende sider      5,00
Til lande udenfor Europa: 1. side     25,00
Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider     10,00
   
Arrangementer  
For voksne - max. pris    125,00
For børn, store forestillinger - max. pris     30,00
   
Dyregården Toftegård  
Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.  
   
Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    570,00
Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    700,00
Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person     25,00
Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person     30,00

Svømmehaller, fitnesscenter og friluftscenter badesøen

Svømmehaller  
Enkeltbesøg, børn (0-15 år)     30,00
10 rabatbilletter, børn (0-15 år)   190,00
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)   110,00
Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 08.00 og weekend indtil kl. 10.00 1.710,00
   
Svømmehaller og Fitnesscenter  
Enkeltbesøg, voksne     45,00
Enkeltbesøg, folke- og førtidspensionister +)     35,00
Prøvetime     65,00
10 rabatbilletter, voksne  345,00
3 måneders adgangskort, ungdom (16-20 år)  775,00
3 måneders adgangskort, voksne  775,00
Årskort, voksne, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 1.150,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister +) 1.710,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00 +)  880,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 +)  775,00
   
Badesøen  
Enkeltbesøg, børn    35,00
Enkeltbesøg, voksne    55,00
Enkeltbesøg, folke- eller førtidspensionister +)    45,00
10 rabatbilletter, børn   245,00
10 rabatbilletter, voksne   440,00
Sæsonkort, børn   330,00
Sæsonkort, voksne  555,00
Sæsonkort, folke- eller førpensionister +)  390,00
Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 08.00 og weekend indtil kl. 10.00 1.710,00
Årskort, voksne, hverdage indtil kl.08.00, weekend indtil kl.10.00 1.150,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister +) 1.710,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00 +)  865,00
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 +)   775,00
   
+) Generelt for Svømmehaller, Fitness og Badesøen:
Taksterne for folke- og førtidspensionister gælder for pensionister, bosiddende i
Albertslund Kommune. Øvrige pensionister betaler almindelig voksentakst.
 

Service til pensionister

Servicetaksterne er omfattet af et loft for takster på sundhedsområdet. Loftet er ikke udmeldt endnu. Når loftet kendes kan taksterne evt. blive reguleret i overensstemmelse hermed.  
Madudbringning til pensionister pr. måltid:  
Alm. hovedmåltid med udbringning 1)     52,00
Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)      52,00
Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)      52,00
Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)           52,00
1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen. Det statsfastlagte maks. var i 2014 på 49 kr.  
   
Tøjvask til pensionister pr. måned:  
Vask hver anden uge     235,00
Vask 1 gang om måneden     123,00
   
Albo plejehjem  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag  20,05
Middagsmad pr. dag  41,49
Biret pr. dag   10,02
Aftensmad pr. dag  32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
Vask af eget tøj     321,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler    108,00
Vinduespudsning    33,00
Rengøringsartikler     53,00
Øvrige servicepakkeydelser i alt     878,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.321,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     108,00
    
TV-grundpakke på Albo plejehjem  
Abonnementsafgift pr. mdr. (takststigning oplyst af YouSee)     198,00
   
Albo Beskyttede boliger  
Vask af eget tøj     321,00
Vinduespudsning      33,00
Servicepakken i alt pr. måned     354,00
   
Beboerne i de beskyttede boliger betaler selv mad, toiletartikler,
rengøringsartikler, indboforsikring og benytter eget linned, men kan købe mad i Albo's Cafe.
 
   
TV-grundpakke i de beskyttede boliger  
Abonnementsafgift pr. mdr.     198,00
   
Humlehusene 1:  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag 20,05
Middagsmad pr. dag 41,49
Biret pr. dag  10,02
Aftensmad pr. dag  32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
"Egen" vask af tøj     154,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler     108,00
Vinduespudsning      33,00
Rengøringsartikler      53,00
Øvrige servicepakkeydelser   711,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.154,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)    108,00
   
Humlehusene 7:  
Morgenmad pr. md.     607,00
Middagsmad pr. md.  1.254,00
Biret pr. md.     303,00
Aftensmad pr. md.    985,00
Drikkevarer pr. md.     276,00
Fuldkost i alt pr. md.  3.425,00
   
Morgenmad pr. dag  20,05
Middagsmad pr. dag  41,49
Biret pr. dag   10,02
Aftensmad pr. dag 32,56
Drikkevarer pr. dag   9,11
Fuldkost i alt pr. dag 113,23
   
"Egen" vask af tøj     154,00
Vask af lejet linned     363,00
Toiletartikler     108,00
Vinduespudsning      33,00
Rengøringsartikler      53,00
Øvrige servicepakkeydelser    711,00
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.154,00
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     108,00
   
Kanalhuset/Humlehusene (aflastningsboliger)  
Fuld kost pr. døgn 113,23,
Vask af lejet linned pr. døgn      12,00
Vask af privat tøj pr. døgn      10,00
   
Betaling for omsorgstandplejen pr år *475,00

Vand, varme og renovation

Vand / spildevand (inkl. moms)  
Vandafgift pr. m3 21,60
Vandafledningsbidrag pr. m3 38,98
   
Varme (inkl. moms)  
Salg af varme, pr. MWh 529,48
Salg af varme, pr. M3 (ny takst-struktur) 7,79
   
Prisloft kr./MWh (ny takst-struktur) 803,30
Prisgulv kr./MWh (ny takst-struktur) 607,41
   
Ved opgørelsen af salg af varme pr. m3 reduceres afregningen med en m3-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold til den afstand, man bor fra Varmeværket. Ud fra MWh forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv. Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og opgjort pr. m3, bliver større end prisloftet. Hvis summen bliver mindre end prisgulvet, skal brugeren betale et beløb svarende til prisgulv.  
Målerafgift, pr. år 604,43
Fast afgift pr. m² 23,82
 Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning)  42,83 
Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af ledninger i udstykningsområdet.
 
Kontrol af forbrugsmåler 500,00
   
   
   
Hvis en forbruger ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved akkrediteret prøvning, og varmeforsyningen ikke vurderer, at måleren er defekt, så skal forbrugeren selv betale en takst på 500 kr. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren var defekt, skal varmeforsyningen betale udgiften herfor.  
   
   
Gebyr for genåbning af varmetilførsel:  
Almindelig genåbning 312,50
Genåbning ved installation af stopbrik 562,50
   
Renovation/genbrug  
Gebyrerne er inkl. moms  
Faste omkostninger boliger 695,00
Faste omkostninger erhverv, dagrenovation 276,00
   
A-ordning - Parcelhusordning/totalordning 4.060,00
B-ordning - Stativordning, kommunen indsamler 3.286,00
C-ordning - Containerordning, kommunal indsamling (gennemsnit) 2.619,00
Containerordning, terminalpunkt (gennemsnit) 1.835,00
   
Årsforbrug af sække 159,00
   
Afstandstillæg 10-20 meter 93,00
Afstandstillæg over 20 meter 185,00
Særtillæg ved problemer ved afhentning 100,00
   
Takst for benyttelse af genbrugspladsen 699,00
   
Leje af:  
Ophalercontainer 0,00
VIP-container 0,00
Komprimatorcontainer 0,00
Minicontainer 0,00
   
Tømning (pris pr. tømning) uden betaling for behandling   
Minicontainer med restaffald  29,00
Minicontainer med pap 31,00
Minicontainer med papir 29,00
Minicontainer med glas 29,00
Minicontainer med jern og metal 69,00
Vippecontainer med restaffald 306,00
Vippecontainer med pap 280,00
Ophalercontainer 789,00
Komprimatorcontainer 734,00
   
Afhentning (pris pr. time)   
Haveaffald med grab 902,00
Kørsel med lille kranbil  740,00
Kørsel med stor kranbil (storskrald) 762,00
   
Containeropsætning  
Opsætning af container 704,00
   
Tømning inklusiv behandlingsudgifter:  
Enkelt stativ dagrenovation 1.143,00
Ekstra stativ dagrenovation 1.143,00
Haveaffald med grab boligselskaber 11.009,00
   
Minicontainer, dagrenovation 240 liter 1977,00
Minicontainer, dagrenovation 330 liter 2151,00
Minicontainer, dagrenovation 660 liter 2789,00
   
VIP-container, dagrenovation 10 m3 26 tømninger 17.611,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 52 tømninger 35.222,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 104 tømninger 70.444,00
   
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 12 tømninger 14.825,00
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 26 tømninger 32.121,00
Ophalercontainer, dagrenovation 14 m3 12 tømninger 15.717,00
Ophalercontainer, dagrenovation 16 m3 12 tømninger 16.609,00
   
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 12 tømninger 8.808,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 26 tømninger 19.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 26 tømninger 19.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 39 tømninger 28.626,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 52 tømninger 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 39 tømninger 28.626,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5,5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 6,5 ton 38.167,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 7 ton 38.167,00
   

Nedgravet container, rest, 5 m3, 1 tømning

415,00
Nedgravet container,rest, 3 m3, 1 tømning 326,00
   
Papir  
Kassette, papir, 40 liter, 26 tømninger om året 163,00
Minicontainer, papir 330 liter, 26 tømninger om året 76,00
Minicontainer, papir 660 liter, 26 tømninger om året -604,00
Ophalercontainer, papir, 15 m3, 1 tømning -400,00
Nedgravet container, papir 5 m3, 1 tømning -204,00
Nedgravet container, papir 3 m3, 1 tømning -46,00
   
Pap  
Minicontainer, pap 330 liter, 26 tømninger om året 663,00
Minicontainer, pap 660 liter, 26 tømninger om året 510,00
Bundtet pap (villaer), 12 gange om året  61,00
Vippecontainer, pap, 10 m3, 12 tømninger om året 1.340,00
Ophalercontainer, pap 15 m3, 1 tømningerom året 536,00
Komprimatorcontainer, pap, 20 m3, 1 tømning 397,00
   
Glas  
Kassette, glas, 40 liter, 26 tømninger om året 247,00
Minicontainer, glas, 330 liter, 26 tømninger om året 901,00
Minicontainer, glas, 660 liter, 26 tømninger om året 1.046,00
Ophalercontainer, glas, 1 tømning 1.043,00
Nedgravet container, glas, 5 m3, 1 tømning 276,00
Nedgravet container, glas, 3 m3, 1 tømning 243,00
 Fancy container, glas, 0,7 m3, 1 tømning 204,00 
   
Haveaffald  
Småt haveaffald (villaer), pr. husstand, 20 gange om året 306,00
Stort haveaffald med grab (villaer), pr. husstand, hver onsdag 207,00
 Ophalercontainer, have, 15 m3, 1 tømning 1.009,00 
Haveaffald (B - ordning) pr. husstand 25,00
   
Storskrald  
Storskrald (villaer), pr. husstand, 20 gange om året  511,00
Storskrald (B - ordning), pr. husstand 240,00
Ophalercontainer, brandbart, 15 m3, 1 tømning 2.364,00
Ophalercontainer,  stort brandbart, 15 m3, 1 tømning 2.477,00
Ophalercontainer, sortering, 15 m3, 1 tømning 2.477,00
Ophalercontainer,  bygningsaffald, 15 m3, 1 tømning 4.164,00
Ophalercontainer, jern/metal, 15 m3, 1 tømning -398,00
   
Minicontainer, metal  
Minicontainer, metal, 660 liter, 1 tømning 10,00
Minicontainer, metal, 360 liter, 1 tømning 37,00
Minicontainer, metal, 240 liter, 1 tømning 48,00
Minicontainer, metal, 140 liter, 1 tømning 57,00
   
Miljøstation, diverse  
Plastsække (Miljøstationer) 6,00
Tømning af pallerammer/EE-affald (Miljøstationer)  31,00
Afhentning af hvidevarer (Miljøstationer)  7,00
Farligt affald, alle husstande, pr. år  28,00
Genbrugsstationen, alle husstande, pr. år 699,00
   
Behandlingsafgifter   
Restaffald pr. ton  525,00
Pap pr. ton -844,00
Papir pr. ton  -906,00
Glas pr. ton 338,00
Storskrald til sorteringsanlæg  1.125,00
Jern og metal -1.188,00
Haveaffald 319,00 
   
Håndsortering  
Håndsortering af blandede containere  625,00
   
 Fælles formål og over/underdækning  
 Dagrenovation, adm - husholdninger  286,00 
Dagrenovation, adm - I og E  276,00 
Pap, adm - husholdninger 26,00 
Pap, adm - institutioner  23,00
Papir, adm - husholdninger 20,00
Papir, adm - institutioner 10,00
Glas, adm - husholdninger -6,00
Glas, adm - institutioner -16,00
Have, adm - husholdninger 31,00
Have, adm - institutioner 19,00
Gen, adm - husholdninger 147,00
Far, adm - husholdninger -23,00
Far, adm -  institutioner -27,00
Stor, adm - husholdninger 214,00
Stor, adm -institutioner  204,00
   
Typisk husholdning 695,00
Institution uden storskrald og haveaffald 293,00
Institutioner med storskrald 471,00
Institution med storskrald og haveaffald 490,00
Erhverv med dagrenovation 276,00
   

Genbrugsstation, Erhverv
Engangsbillet for alle virksomhedskategorier - betaling pr. besøg 

 
Personbil 125,00
Kassevogn 188,00
Ladvogn 250,00
10 kg. Farligt affald (5 kg. I 2013) 45,00
   
Årskort (gældende for hele 2015 uanset købstidspunkt)  
Årskort for bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald, pr. år  
Personbil 9.875,00
Kassevogn 11.250,00
Ladvogn 15.625,00
   
Årskort for øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere  
Personbil 6.000,00
Kassevogn 6.750,00
Ladvogn 11.500,00 
   
Årskort for liberalt erhverv og tilsvarende (0 - 2 ansatte) - maks. 8 besøg pr. år    
Personbil  1.000,00
   
Årskort for øvrige virksomheder end de ovennævnte   
Personbil 4.250,00
Kassevogn 7.875,00
Ladvogn 15.500,00
   
Takst for farligt affald (erhverv)  

Gebyr for farligt affald fra erhverv

8,00
   
Takst for fælles administration (erhverv)  
 Erhvervsaffaldsgebyr 2.214,00 

Se priser for Hofor

Ejendomme

EJENDOMME  
   
Byggesagsgebyrer  
En ændring i byggeloven medfører at byggesagsgebyret fra 2015 skal opkræves efter tidsforbrug. Pris pr. time 600,00 
   
 Undtaget fra dette krav er dog mindre bygninger, herunder carporte, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil (bygninger omfattet af bygningsreglementets kap. 1.3.1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 og kap. 1.5, stk. 1-3  
For disse sager er der vedtaget et fast gebyr pr. sag/afgørelse   920,00 
   
 Rottebekæmpelse  
 Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør  0,0249
   
 Ejendomsoplysninger  
 Gebyr pr. oplysningsskema  400,00

Andre gebyrer

ANDRE GEBYRER  
   
Årsabonnement  
Dagsorden til Kommunalbestyrelsens møder 400,00
Referat af kommunalbestyrelses møder 400,00
   
Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark) *500,00
   
Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet *141,00
Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet *141,00
Sundhedskort *190,00
Folkeregisteroplysninger *75,00
Identitetskort til unge over 16 år *150,00
Pas 0-12 år *115,00
Pas 12-18 *141,00
Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *626,00
Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *376,00
Nyt kørekort eller ændringer *280,00
Ombytning af kørekort *280,00
Fornyelse af kørekort før 70 år gruppe 1 *120,00 
Fornyelse af kørekort før 70 år gruppe 2 *160,00
Nyt kørekort til over 75 årige *50,00
Internationalt kørekort *25,00
Midlertidigt kørekort *0,00
Erhvervskørekort *280,00
Tidsbegrænset erhvervskørekort *120,00
Teori og køreprøve *600,00
Kontrollerede køreprøver *890,00
Køreprøve stor motorcykel og anhænger *280,00
Kørekort erhvervskørekort *600,00
Kørelærerprøve *340,00
Kørelærerprøve kategori A og B *460,00
   
Rykkerbreve  
Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov *250,00
For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog *100,00
Civilretlige krav *100,00
   
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:  
- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med virksomhed efter Folkeoplysningsloven*  
- Aktindsigt 2. gang  
- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven*  
- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven*  
   

Kultur

ghfhghgfh