Vand, varme og renovation

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Vand / spildevand (inkl. moms)  
Vandafgift pr. m3 26,88
Vandafledningsbidrag pr. m3 31,28
   
Varme (inkl. moms)  
Salg af varme, pr. MWh 592,79
Salg af varme, pr. M3 (ny takst-struktur) 7,79
   
Prisloft kr./MWh (ny takst-struktur) 876,10
Prisgulv kr./MWh (ny takst-struktur) 662,46
   
Ved opgørelsen af salg af varme pr. m3 reduceres afregningen med en m3-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold til den afstand, man bor fra Varmeværket. Ud fra MWh forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv. Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og opgjort pr. m3, bliver større end prisloftet. Hvis summen bliver mindre end prisgulvet, skal brugeren betale et beløb svarende til prisgulv.  
Målerafgift, pr. år 342,02
Fast afgift pr. m² 20,23
   
Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning) 42,83
Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af ledninger i udstykningsområdet.
 
Kontrol af forbrugsmåler 500,00
   
Det forventes, at taksterne vedr. varmeforsyning ændres til endeligt budget 2014  
   
Hvis en forbruger ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved akkrediteret prøvning, og varmeforsyningen ikke vurderer, at måleren er defekt, så skal forbrugeren selv betale en takst på 500 kr. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren var defekt, skal varmeforsyningen betale udgiften herfor.  
   
   
Gebyr for genåbning af varmetilførsel:  
Almindelig genåbning 312,50
Genåbning ved installation af stopbrik 562,50
   
Renovation/genbrug  
Gebyrerne er inkl. moms  
Faste omkostninger boliger 664,00
Faste omkostninger erhverv 664,00
   
A-ordning - Parcelhusordning/totalordning 4.412,00
B-ordning - Stativordning, kommunen indsamler 3.486,00
C-ordning - Containerordning, kommunal indsamling (gennemsnit) 2.485,00
Containerordning, terminalpunkt (gennemsnit) 1.955,00
Kolonihaver 1.495,00
   
Årsforbrug af sække 159,00
   
Afstandstillæg 10-20 meter 93,00
Afstandstillæg over 20 meter 185,00
Særtillæg ved problemer ved afhentning 100,00
   
Takst for benyttelse af genbrugspladsen 774,00
   
Leje af:  
Ophalercontainer 6.500,00
VIP-container 5.500,00
Komprimatorcontainer 31.250,00
Minicontainer 687,50
   
Tømning af ophalercontainer 770,00
Tømning af komprimatorcontainer 716,00
   
Tømning inklusiv behandlingsudgifter:  
   
Enkelt stativ dagrenovation 1.807,00
Ekstra stativ dagrenovation 1.115,00
Haveaffald grab boligselskaber 11.009,00
   
Minicontainer, dagrenovation 240 liter 2.080,00
Minicontainer, dagrenovation 330 liter 2.289,00
Minicontainer, dagrenovation 660 liter 2.636,00
   
VIP-container, dagrenovation 10 m3 26 tømninger 17.038,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 52 tømninger 24.794,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 104 tømninger 58.869,00
   
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 12 tømninger 14.600,00
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 26 tømninger 31.634,00
Ophalercontainer, dagrenovation 14 m3 12 tømninger 17.278,00
Ophalercontainer, dagrenovation 16 m3 12 tømninger 19.955,00
   
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 12 tømninger 21.984,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 26 tømninger 53.433,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 26 tømninger 59.234,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 39 tømninger 97.554,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 52 tømninger 141.674,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 39 tømninger 132.361,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5 ton 153.276,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5,5 ton 164.879,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 6,5 ton 188.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 7 ton 199.686,00
   
Nedgravet (Molok) med dagrenovation 3 m3 315,00
Nedgravet (Mokol) med dagrenovation 5 m3 405,00
   
Minicontainer, papir 330 liter 436,00
Minicontainer, papir 660 liter 134,00
Ophalercontainer, papir, 6 tømninger a´4,3 ton -5.053,00
   
Nedgravet (Molok) med papir 3 m3 -194,00
Nedgravet (Molok) med papir 5 m3 -444,00
   
Minicontainer, pap 330 liter 703,00
Minicontainer, pap 660 liter 654,00
VIP-container, pap 10 m3 12 tømninger á 200 kg 2.834,00
Ophalercontainer, pap 15 m3 6 tømninger á 500 kg 4.060,00
Komprimatorcontainer, pap 18-22 m3 6 tømninger á 2,4 ton -1.599,00
   
Minicontainer, glas/flasker 330 liter 1.370,00
Minicontainer, glas/flasker 660 liter 2.001,00
Ophalercontainer, glas 15 m3, 6 tømninger á 4 ton 12.723,00
   
Nedgravet (Molok) med glas, 3 m3 350,00
Nedgravet (Molok) med glas, 5 m3 463,00
   
Minicontainer, småt brandbart 660 liter 2.636,00
VIP-container, småt brandbart 10 m3, 52 tømninger á 340 kg 24.794,00
   
Ophalercontainer, storskrald brandbart, 6 tømninger á 3 ton 14.073,00
Ophalercontainer, storskrald stort brandbart, 6 tømninger á 1 ton 11.373,00
Ophalercontainer, storskrald sortering, 6 tømninger á 1,5 ton 14.748,00
Ophalercontainer, storskrald bygningsaffald, 6 tømninger á 3 ton 24.873,00
Ophalercontainer, haveaffald, 6 tømninger á 3 ton 10.360,00
Ophalercontainer, jern/metal, 6 tømninger á 2 ton -9.628,00
Opsætning tom ophalercontainer 4.146,00
   
Behandlingsafgifter pr. ton:  
Sorteringsafgift, husholdning 563,00
Komposteringsafgift 319,00
   
Miljø/energiafgift pr. ton:  
Forbrænding 525,00
Deponering 563,00
   
Erhverv, takst for benyttelse af genbrugsstation(fastlægges ultimo 2013, takster for 2013 benyttet)  
Betalig pr. besøg:  
Personbil 188,00
   
Kassevogn 188,00
Ladvogn 250,00
10 kg. Farligt affald (5 kg. I 2013) 45,00
   
Årskort (gældende for hele 2014 uanset købstidspunkt):  
Personbil 2.000,00
   
Kassevogn 4.125,00
Ladvogn 7.875,00
   
Takst for farligt affald (erhverv) 79,00
Takst for fælles administration (erhverv) 1.551,00