Service til pensionister

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Madudbringning til pensionister pr. måltid:
Alm. hovedmåltid med udbringning 1)
     49
Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)      49
Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)      49
Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)              49
1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen. Det statsfastlagte maks. er i 2014 på 49 kr.  
   
Tøjvask til pensionister pr. måned:  
Vask hver anden uge     230
Vask 1 gang om måneden     120
   
Albo plejehjem  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag    9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
Vask og rens af tøj     314
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     859
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.223
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
    
TV og Internet på Albo plejehjem  
Abonnementsafgift pr. mdr.     179
   
Albo Beskyttede boliger  
Vask og rens af tøj     314
Vinduespudsning      32
Servicepakken i alt pr. måned     346
   
Beboerne i de beskyttede boliger betaler selv mad, toiletartikler,
rengøringsartikler, indboforsikring og benytter eget linned, men kan købe mad i Albo's Cafe.
 
   
TV og Internet i de beskyttede boliger  
Abonnementsafgift pr. mdr.     179
   
Humlehusene 1:  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag   9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
"Egen" vask af tøj     150
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     695
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.059
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
   
Humlehusene 7:  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag    9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
"Egen" vask af tøj     150
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     695
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.059
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
   
Kanalhuset/Humlehusene (aflastningsboliger)  
Fuld kost pr. døgn 110,59
Vask af lejet linned pr. døgn      12
Vask af privat tøj pr. døgn      10
   
Omsorgstandpleje  
Betaling for omsorgstandpleje/pr. år     475