Ejendomme

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


EJENDOMME  
   
Byggesagsgebyrer  
Kategori 1 – Simple konstruktioner  
 Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre
bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og
kap. 1.5, stk. 5.
 
   
 Gebyr for anmeldelse, som forfalder ved indsendelse af anmeldelsen  920 
   
 Kategori 2 - Enfamiliehuse  
 Kategorien omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse
med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1, stk.
1, nr. 3-5 og kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.
 
   
 Pr. m² etageareal  30
 Mindstegebyr  2.923
 Ved forhold som alene kræver anmeldelse, opkræves  920
   
Kategori 3 – Industri og lagerbebyggelse samt jord-brugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.  
 Kategorien omfatter de avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3.  
   
 Erhvervsbebyggelse, nyopførelse  
 Etageareal indtil 30.000 m² pr. m²  33
 Etageareal udover 30.000 m² pr. m²  15
 Mindstegebyr  5.412
   
 Erhvervsbebyggelse, ombygning m.v.  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  43
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  26
 Mindstegebyr  5.412
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  2.706
   
 Kategori 4 – Andre faste konstruktioner m.v.  
 Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5. 1, nr. 7  
   
 Gebyr – forhold som kræver anmeldelse  920
 Gebyr – byggetilladelser master  10.824
 Gebyr – forhold som kræver tilladelse  2.706
   
 Kategori 5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri  
 Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier, bebyggelser omfattet af kap. 1.3.3. Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil Offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede, har adang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre. udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kriker, institutioiner, skolen, sunhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og - anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og alvs- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser.  
   
 Boligbebyggelse:  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  33
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  27
 Mindstegebyr  2.165
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  920
   
 Erhvervsbebyggelse, nyopførelse  
 Etageareal indtil 5.000 m² pr. m²  81
 Etageareal udover 5.000 m², pr. m²  21
 Mindstegebyr  10.824
   
 Erhvervsbebyggelse, ombygning m.v.  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  53
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  27
 Mindstegebyr  5.412
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  2.706
   
 Gebyr for dispensation  
 Dispensation, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse  920
   
 Rottebekæmpelse  
 Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør  0,0136
   
 Ejendomsoplysninger  
 Gebyr pr. oplysningsskema  400
 Gebyr pr. ekstra BBR ejermeddelelse