Daginstitution og klubber

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder, og ikke efter typen af institution.


Dagpleje - 0-2 år og 9 mdr.                                                                        2.646
Børn - 0-2 år og 9 mdr. 3.232
Børn - 2 år og 10 mdr. - 5/6 år 1.914
SFO 1.641 
Fritidsklub    455
Juniorklub    270
Ungdomsklub     65
Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter    175
   
Alle priser er pr. måned.
Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser.
Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og ungdomsklub. Her betales altid fuld takst.
Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen.
 
   
Albertslund Ridecenter  
Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.    270
Udenbys børn (3-6 år) – pr. mdr.    270
   
Ridehold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.    355
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    410
Unge alle kommuner (18-25 år) – pr. mdr.    440
Voksne alle kommuner (over 25 år) – pr. mdr.    510
   
Springhold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.    405
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    430
Voksne – pr. mdr.    555
   
Handicapridning  
Hold m. instruktør 1.265
Brøndagerskolen – pr. mdr.    760
   
Hestepension  
Hest – pr. mdr. 3.500
Pony – pr. mdr. 3.250
   
Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.    450
   
Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg  
   
Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter  
Alle ugedage Gratis
   
Udlån til foreningsformål  
Mandag-fredag (8-22) Gratis
   
Udlån til kommercielle formål  
Alle dage pr. påbegyndt time    165
Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet    660
   
Udlån af Roskilde Kro til private fester  
Leje af lokale 1.360
Pr. påbegyndt time    105
Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time    125
Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet    700
   
Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester  
Leje af salen 1.360
Pr. påbegyndt time    215
Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse    665
   
   1/9    2014
- 30/6 2015
   
Albertslund Musikskole  
Musikalsk legestue pr. hold/år 5.340
Hold pr. elev/md    120
Individuel undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    210
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    315
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    420
- o/25 år pr. elev/md    810
Gebyr kor og orkester pr. elev/år    272
Udenbys elever undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    420
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    630
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    840
- o/25 år pr. elev/md    812
Leje af musikinstrumenter/år    405
Salg af musikinstrumenter:  
   
Billedskolen  
Undervisning, Albertslund-børn    192
Undervisning, udenbys børn    383
Undervisning, Albertslund-voksne    303
Undervisning, udenbys voksne    605
   
Biblioteket, overdagspenge voksne:  
1. uge efter afleveringsdatoen     30
2. uge efter afleveringsdatoen     40
3. uge efter afleveringsdatoen     50
4. uge efter afleveringsdatoen     60
5. uge efter afleveringsdatoen     70
6. uge efter afleveringsdatoen     85
   
Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.
Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.
 
   
Gebyr for regning:  
Voksne    200
Børn     50
Inkassosager    210
   
Salg  
Bogsalg, pris pr. materialeenhed     10
Børneplakater pr. stk. 25 -   100
USB-nøgler, pr. stk.     80
   
Fotokopiering  
Pr. kopi A4       2
Pr. kopi A3       4
Pr. kopi (farve A4)       8
Pr. kopi (farve A3)     15
Pr. kopi A4 på overhead transparent       5
Udskrifter fra internettet       2
   
Telefax  
Til Danmark: 1. side     15
Til Danmark: efterfølgende sider       2
Til øvrige Europa: 1. side     15
Til øvrige Europa: efterfølgende sider      5
Til lande udenfor Europa: 1. side     25
Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider     10
   
Arrangementer  
For voksne - max. pris    125
For børn, store forestillinger - max. pris     30
   
Dyregården Toftegård  
Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.  
   
Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    560
Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    685
Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person     25
Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person     30