Andre gebyrer

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


ANDRE GEBYRER  
   
Årsabonnement  
Dagsorden til Kommunalbestyrelsens møder 400
Referat af kommunalbestyrelses møder 400
   
Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark) *500
   
Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet *140
Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet *140
   
Sundhedskort *185
Folkeregisteroplysninger *75
Identitetskort til unge over 16 år  
Pas 0-12 år *115
Pas 12-18 *141
Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *626
Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *376
Nyt kørekort eller ændringer *280
Ombytning af kørekort *120
   
Nyt kørekort til over 70 årige *50
Fornyelse af kørekort kategori C og D *280
Fornyelse af kørekort kategori C og D for ansøgere mellem 50 og 70 år *160
Internationalt kørekort *25
   
Midlertidigt kørekort *0
Midlertidigt erstatningskørekort *170
Tidsbegrænset erhvervskørekort *280
Teori og køreprøve *600
Kontrollerede køreprøver *890
Køreprøve stor motorcykel og anhænger *280
Kørekort erhvervskørekort *600
Kørelærerprøve *340
Kørelærerprøve kategori A og B *460
   
Rykkerbreve  
Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov *250
For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog *100
Civilretlige krav *100
   
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:  
- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med virksomhed efter Folkeoplysningsloven*  
- Aktindsigt 2. gang  
- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven*  
- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven*