Takster 2014

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter og ændrer taksterne. Takster markeret med * er dog fastsat af staten


Daginstitution og klubber

Taksterne for daginstitutioner bestemmes ud fra barnets alder, og ikke efter typen af institution.
Dagpleje - 0-2 år og 9 mdr.                                                                        2.646
Børn - 0-2 år og 9 mdr. 3.232
Børn - 2 år og 10 mdr. - 5/6 år 1.914
SFO 1.641 
Fritidsklub    455
Juniorklub    270
Ungdomsklub     65
Ungdomsklub i Albertslund Motorsportcenter    175
   
Alle priser er pr. måned.
Hvis man har mere end ét barn i daginstitution, beregnes der søskenderabat. Det betyder, at der skal betales fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de næste pladser.
Reglen gælder ikke for pladser i fritidsklub og ungdomsklub. Her betales altid fuld takst.
Betaling for hobbymaterialer i klubber: 50% af materialeprisen.
 
   
Albertslund Ridecenter  
Småbørnsridning (3-6 år) – pr. mdr.    270
Udenbys børn (3-6 år) – pr. mdr.    270
   
Ridehold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.    355
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    410
Unge alle kommuner (18-25 år) – pr. mdr.    440
Voksne alle kommuner (over 25 år) – pr. mdr.    510
   
Springhold  
Albertslund børn (6-18 år) – pr. mdr.    405
Udenbys børn (6-18 år) – pr. mdr.    430
Voksne – pr. mdr.    555
   
Handicapridning  
Hold m. instruktør 1.265
Brøndagerskolen – pr. mdr.    760
   
Hestepension  
Hest – pr. mdr. 3.500
Pony – pr. mdr. 3.250
   
Ridehuskort for ikke-pensionærer – pr. mdr.    450
   
Lokaleudlån på skoler, Kongsholmcenteret og idrætsanlæg  
   
Udlån til folkeoplysning, idræts- og motionsaktiviteter  
Alle ugedage Gratis
   
Udlån til foreningsformål  
Mandag-fredag (8-22) Gratis
   
Udlån til kommercielle formål  
Alle dage pr. påbegyndt time    165
Betaling for aflysning mindre end 14 dage før arrangementet    660
   
Udlån af Roskilde Kro til private fester  
Leje af lokale 1.360
Pr. påbegyndt time    105
Lørdag-søndag og efter kl. 22 på hverdage pr. påbegyndt time    125
Betaling ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet    700
   
Udlån af Kongsholmcentrets festsal til private fester  
Leje af salen 1.360
Pr. påbegyndt time    215
Betaling v/aflysning under 14 dage før arrangementets afholdelse    665
   
   1/9    2014
- 30/6 2015
   
Albertslund Musikskole  
Musikalsk legestue pr. hold/år 5.340
Hold pr. elev/md    120
Individuel undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    210
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    315
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    420
- o/25 år pr. elev/md    810
Gebyr kor og orkester pr. elev/år    272
Udenbys elever undervisning:  
- u/25 år pr. elev/md    420
- u/25 år ekstra tid pr. elev/md.    630
- u/25 år dobbelttid pr. elev/md.    840
- o/25 år pr. elev/md    812
Leje af musikinstrumenter/år    405
Salg af musikinstrumenter:  
   
Billedskolen  
Undervisning, Albertslund-børn    192
Undervisning, udenbys børn    383
Undervisning, Albertslund-voksne    303
Undervisning, udenbys voksne    605
   
Biblioteket, overdagspenge voksne:  
1. uge efter afleveringsdatoen     30
2. uge efter afleveringsdatoen     40
3. uge efter afleveringsdatoen     50
4. uge efter afleveringsdatoen     60
5. uge efter afleveringsdatoen     70
6. uge efter afleveringsdatoen     85
   
Overdagspenge opkræves pr. udlånsdato og ikke pr. enhed.
Der opkræves ikke overdagspenge for børn under 14 år.
 
   
Gebyr for regning:  
Voksne    200
Børn     50
Inkassosager    210
   
Salg  
Bogsalg, pris pr. materialeenhed     10
Børneplakater pr. stk. 25 -   100
USB-nøgler, pr. stk.     80
   
Fotokopiering  
Pr. kopi A4       2
Pr. kopi A3       4
Pr. kopi (farve A4)       8
Pr. kopi (farve A3)     15
Pr. kopi A4 på overhead transparent       5
Udskrifter fra internettet       2
   
Telefax  
Til Danmark: 1. side     15
Til Danmark: efterfølgende sider       2
Til øvrige Europa: 1. side     15
Til øvrige Europa: efterfølgende sider      5
Til lande udenfor Europa: 1. side     25
Til lande udenfor Europa: efterfølgende sider     10
   
Arrangementer  
For voksne - max. pris    125
For børn, store forestillinger - max. pris     30
   
Dyregården Toftegård  
Det er gratis for alle individuelt at besøge gården.  
   
Hestevognstur for Albertlund borgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    560
Hestevognstur for udenbysborgere inkl. ponyridning max. 20 voksne, max. 25 børn    685
Over 20/25 personer, Albertslund borgere pr. person     25
Over 20/25 personer, udenbysborgere pr. person     30

Svømmehaller, fitnesscenter og friluftscenter badesøen

Svømmehaller  
Enkeltbesøg, børn (0-15 år)     30
10 rabatbilletter, børn (0-15 år)   185
Familiebillet (2 voksne + 2 børn)   105
Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 08.00 og weekend indtil kl. 10.00 1.675
   
Svømmehaller og Fitnesscenter  
Enkeltbesøg, voksne     45
Enkeltbesøg, folke- og førtidspensionister +)     35
Prøvetime     60
10 rabatbilletter, voksne   335
3 måneders adgangskort, ungdom (16-20 år)   760
3 måneders adgangskort, voksne   760
Årskort, voksne, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 1.125
Årskort, folke- eller førtidspensionister +) 1.675
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00 +)   860
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 +)   760
   
Badesøen  
Enkeltbesøg, børn    35
Enkeltbesøg, voksne    55
Enkeltbesøg, folke- eller førtidspensionister +)    45
10 rabatbilletter, børn   240
10 rabatbilletter, voksne   430
Sæsonkort, børn   325
Sæsonkort, voksne   545
Sæsonkort, folke- eller førpensionister +)   380
Årskort, voksne, inkl. adgang til fitnesscenter hverdage indtil 08.00 og weekend indtil kl. 10.00 1.675
Årskort, voksne, hverdage indtil kl.08.00, weekend indtil kl.10.00 1.125
Årskort, folke- eller førtidspensionister +) 1.675
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 15.00 +)   860
Årskort, folke- eller førtidspensionister, hverdage indtil kl. 08.00, weekend indtil kl. 10.00 +)   760
   
+) Generelt for Svømmehaller, Fitness og Badesøen:
Taksterne for folke- og førtidspensionister gælder for pensionister, bosiddende i
Albertslund Kommune. Øvrige pensionister betaler almindelig voksentakst.
 

Service til pensionister

Madudbringning til pensionister pr. måltid:
Alm. hovedmåltid med udbringning 1)
     49
Diæt- og specialkosthovedmåltid med udbringning 1)      49
Alm. hovedmåltid uden udbringning 1)      49
Diæt- og specialkosthovedmåltid uden udbringning 1)              49
1) Taksten hæves uden yderligere politisk behandling til den statsfastlagte maksimale takst såfremt de private leverandører hæver prisen. Det statsfastlagte maks. er i 2014 på 49 kr.  
   
Tøjvask til pensionister pr. måned:  
Vask hver anden uge     230
Vask 1 gang om måneden     120
   
Albo plejehjem  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag    9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
Vask og rens af tøj     314
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     859
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.223
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
    
TV og Internet på Albo plejehjem  
Abonnementsafgift pr. mdr.     179
   
Albo Beskyttede boliger  
Vask og rens af tøj     314
Vinduespudsning      32
Servicepakken i alt pr. måned     346
   
Beboerne i de beskyttede boliger betaler selv mad, toiletartikler,
rengøringsartikler, indboforsikring og benytter eget linned, men kan købe mad i Albo's Cafe.
 
   
TV og Internet i de beskyttede boliger  
Abonnementsafgift pr. mdr.     179
   
Humlehusene 1:  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag   9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
"Egen" vask af tøj     150
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     695
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.059
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
   
Humlehusene 7:  
Morgenmad pr. md.     596
Middagsmad pr. md.  1.232
Biret pr. md.     298
Aftensmad pr. md.     967
Drikkevarer pr. md.     271
Fuldkost i alt pr. md.  3.364
   
Morgenmad pr. dag  19,58
Middagsmad pr. dag  40,52
Biret pr. dag    9,79
Aftensmad pr. dag  31,80
Drikkevarer pr. dag    8,90
Fuldkost i alt pr. dag 110,59
   
"Egen" vask af tøj     150
Vask af lejet linned     355
Toiletartikler     106
Vinduespudsning      32
Rengøringsartikler      52
Øvrige servicepakkeydelser     695
   
Servicepakken i alt pr. måned (Fuld kost og øvrige servicepakkeydelser)  4.059
   
Levering/vask af dyne og pude (tilkøbstilbud)     106
   
Kanalhuset/Humlehusene (aflastningsboliger)  
Fuld kost pr. døgn 110,59
Vask af lejet linned pr. døgn      12
Vask af privat tøj pr. døgn      10
   
Omsorgstandpleje  
Betaling for omsorgstandpleje/pr. år     475
   

Vand, varme og renovation

Vand / spildevand (inkl. moms)  
Vandafgift pr. m3 26,88
Vandafledningsbidrag pr. m3 31,28
   
Varme (inkl. moms)  
Salg af varme, pr. MWh 592,79
Salg af varme, pr. M3 (ny takst-struktur) 7,79
   
Prisloft kr./MWh (ny takst-struktur) 876,10
Prisgulv kr./MWh (ny takst-struktur) 662,46
   
Ved opgørelsen af salg af varme pr. m3 reduceres afregningen med en m3-faktor, som er unik for hver fjernvarmebruger og fastsat i forhold til den afstand, man bor fra Varmeværket. Ud fra MWh forbruget beregnes hhv. et prisloft og et prisgulv. Hvis summen af de to beløb, hhv. salg af varme opgjort pr. MWh og opgjort pr. m3, bliver større end prisloftet. Hvis summen bliver mindre end prisgulvet, skal brugeren betale et beløb svarende til prisgulv.  
Målerafgift, pr. år 342,02
Fast afgift pr. m² 20,23
   
Tilslutningsafgift pr. m² (kun ved nytilslutning) 42,83
Alt ledningsarbejde på privat grund er efter faktiske udgifter.
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af ledninger i udstykningsområdet.
 
Kontrol af forbrugsmåler 500,00
   
Det forventes, at taksterne vedr. varmeforsyning ændres til endeligt budget 2014  
   
Hvis en forbruger ønsker at få kontrolleret en forbrugsmåler ved akkrediteret prøvning, og varmeforsyningen ikke vurderer, at måleren er defekt, så skal forbrugeren selv betale en takst på 500 kr. Hvis det efterfølgende viser sig, at forbrugsmåleren var defekt, skal varmeforsyningen betale udgiften herfor.  
   
   
Gebyr for genåbning af varmetilførsel:  
Almindelig genåbning 312,50
Genåbning ved installation af stopbrik 562,50
   
Renovation/genbrug  
Gebyrerne er inkl. moms  
Faste omkostninger boliger 664,00
Faste omkostninger erhverv 664,00
   
A-ordning - Parcelhusordning/totalordning 4.412,00
B-ordning - Stativordning, kommunen indsamler 3.486,00
C-ordning - Containerordning, kommunal indsamling (gennemsnit) 2.485,00
Containerordning, terminalpunkt (gennemsnit) 1.955,00
Kolonihaver 1.495,00
   
Årsforbrug af sække 159,00
   
Afstandstillæg 10-20 meter 93,00
Afstandstillæg over 20 meter 185,00
Særtillæg ved problemer ved afhentning 100,00
   
Takst for benyttelse af genbrugspladsen 774,00
   
Leje af:  
Ophalercontainer 6.500,00
VIP-container 5.500,00
Komprimatorcontainer 31.250,00
Minicontainer 687,50
   
Tømning af ophalercontainer 770,00
Tømning af komprimatorcontainer 716,00
   
Tømning inklusiv behandlingsudgifter:  
   
Enkelt stativ dagrenovation 1.807,00
Ekstra stativ dagrenovation 1.115,00
Haveaffald grab boligselskaber 11.009,00
   
Minicontainer, dagrenovation 240 liter 2.080,00
Minicontainer, dagrenovation 330 liter 2.289,00
Minicontainer, dagrenovation 660 liter 2.636,00
   
VIP-container, dagrenovation 10 m3 26 tømninger 17.038,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 52 tømninger 24.794,00
VIP-container, dagrenovation 10 m3 104 tømninger 58.869,00
   
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 12 tømninger 14.600,00
Ophalercontainer, dagrenovation 12 m3 26 tømninger 31.634,00
Ophalercontainer, dagrenovation 14 m3 12 tømninger 17.278,00
Ophalercontainer, dagrenovation 16 m3 12 tømninger 19.955,00
   
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 12 tømninger 21.984,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 18 m3 26 tømninger 53.433,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 26 tømninger 59.234,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 39 tømninger 97.554,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 20 m3 52 tømninger 141.674,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 39 tømninger 132.361,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5 ton 153.276,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 22 m3 52 tømninger á 5,5 ton 164.879,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 6,5 ton 188.084,00
Komprimatorcontainer, dagrenovation 24 m3 52 tømninger á 7 ton 199.686,00
   
Nedgravet (Molok) med dagrenovation 3 m3 315,00
Nedgravet (Mokol) med dagrenovation 5 m3 405,00
   
Minicontainer, papir 330 liter 436,00
Minicontainer, papir 660 liter 134,00
Ophalercontainer, papir, 6 tømninger a´4,3 ton -5.053,00
   
Nedgravet (Molok) med papir 3 m3 -194,00
Nedgravet (Molok) med papir 5 m3 -444,00
   
Minicontainer, pap 330 liter 703,00
Minicontainer, pap 660 liter 654,00
VIP-container, pap 10 m3 12 tømninger á 200 kg 2.834,00
Ophalercontainer, pap 15 m3 6 tømninger á 500 kg 4.060,00
Komprimatorcontainer, pap 18-22 m3 6 tømninger á 2,4 ton -1.599,00
   
Minicontainer, glas/flasker 330 liter 1.370,00
Minicontainer, glas/flasker 660 liter 2.001,00
Ophalercontainer, glas 15 m3, 6 tømninger á 4 ton 12.723,00
   
Nedgravet (Molok) med glas, 3 m3 350,00
Nedgravet (Molok) med glas, 5 m3 463,00
   
Minicontainer, småt brandbart 660 liter 2.636,00
VIP-container, småt brandbart 10 m3, 52 tømninger á 340 kg 24.794,00
   
Ophalercontainer, storskrald brandbart, 6 tømninger á 3 ton 14.073,00
Ophalercontainer, storskrald stort brandbart, 6 tømninger á 1 ton 11.373,00
Ophalercontainer, storskrald sortering, 6 tømninger á 1,5 ton 14.748,00
Ophalercontainer, storskrald bygningsaffald, 6 tømninger á 3 ton 24.873,00
Ophalercontainer, haveaffald, 6 tømninger á 3 ton 10.360,00
Ophalercontainer, jern/metal, 6 tømninger á 2 ton -9.628,00
Opsætning tom ophalercontainer 4.146,00
   
Behandlingsafgifter pr. ton:  
Sorteringsafgift, husholdning 563,00
Komposteringsafgift 319,00
   
Miljø/energiafgift pr. ton:  
Forbrænding 525,00
Deponering 563,00
   
Erhverv, takst for benyttelse af genbrugsstation(fastlægges ultimo 2013, takster for 2013 benyttet)  
Betalig pr. besøg:  
Personbil 188,00
   
Kassevogn 188,00
Ladvogn 250,00
10 kg. Farligt affald (5 kg. I 2013) 45,00
   
Årskort (gældende for hele 2014 uanset købstidspunkt):  
Personbil 2.000,00
   
Kassevogn 4.125,00
Ladvogn 7.875,00
   
Takst for farligt affald (erhverv) 79,00
Takst for fælles administration (erhverv) 1.551,00
   

Ejendomme

EJENDOMME  
   
Byggesagsgebyrer  
Kategori 1 – Simple konstruktioner  
 Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre
bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og
kap. 1.5, stk. 5.
 
   
 Gebyr for anmeldelse, som forfalder ved indsendelse af anmeldelsen  920 
   
 Kategori 2 - Enfamiliehuse  
 Kategorien omfatter fritliggende og sammenbyggede enfamilieshuse
med lodret lejlighedsskel, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.1, stk.
1, nr. 3-5 og kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 1.
 
   
 Pr. m² etageareal  30
 Mindstegebyr  2.923
 Ved forhold som alene kræver anmeldelse, opkræves  920
   
Kategori 3 – Industri og lagerbebyggelse samt jord-brugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet.  
 Kategorien omfatter de avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger, hvor kommunalbestyrelsen alene skal meddele tilladelse til forhold vedrørende kap. 2 og kap. 5, dvs. bebyggelser omfattet af kap. 1.3.2, stk. 1, nr. 2 og 3.  
   
 Erhvervsbebyggelse, nyopførelse  
 Etageareal indtil 30.000 m² pr. m²  33
 Etageareal udover 30.000 m² pr. m²  15
 Mindstegebyr  5.412
   
 Erhvervsbebyggelse, ombygning m.v.  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  43
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  26
 Mindstegebyr  5.412
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  2.706
   
 Kategori 4 – Andre faste konstruktioner m.v.  
 Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5. 1, nr. 7  
   
 Gebyr – forhold som kræver anmeldelse  920
 Gebyr – byggetilladelser master  10.824
 Gebyr – forhold som kræver tilladelse  2.706
   
 Kategori 5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri  
 Kategorien omfatter de bebyggelser, der ikke hører under de øvrige kategorier, bebyggelser omfattet af kap. 1.3.3. Eksempler herpå er boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil Offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede, har adang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre. udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kriker, institutioiner, skolen, sunhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og - anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og alvs- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser.  
   
 Boligbebyggelse:  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  33
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  27
 Mindstegebyr  2.165
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  920
   
 Erhvervsbebyggelse, nyopførelse  
 Etageareal indtil 5.000 m² pr. m²  81
 Etageareal udover 5.000 m², pr. m²  21
 Mindstegebyr  10.824
   
 Erhvervsbebyggelse, ombygning m.v.  
 Etageareal indtil 1.000 m², pr. m²  53
 Etageareal udover 1.000 m², pr. m²  27
 Mindstegebyr  5.412
 Ved forhold, som alene kræver anmeldelse, opkræves  2.706
   
 Gebyr for dispensation  
 Dispensation, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse  920
   
 Rottebekæmpelse  
 Gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Promillesatsen af ejendomsværdien udgør  0,0136
   
 Ejendomsoplysninger  
 Gebyr pr. oplysningsskema  400
 Gebyr pr. ekstra BBR ejermeddelelse  
   

Andre gebyrer

ANDRE GEBYRER  
   
Årsabonnement  
Dagsorden til Kommunalbestyrelsens møder 400
Referat af kommunalbestyrelses møder 400
   
Vielser (hvor ingen af parterne er bosat i Danmark) *500
   
Gebyr for behandling af sag i Huslejenævnet *140
Gebyr for behandling af sag i Beboerklagenævnet *140
   
Sundhedskort *185
Folkeregisteroplysninger *75
Identitetskort til unge over 16 år  
Pas 0-12 år *115
Pas 12-18 *141
Pas 18-65 år (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *626
Pas +66 (inkl. 26 kr til fingeraftryk) *376
Nyt kørekort eller ændringer *280
Ombytning af kørekort *120
   
Nyt kørekort til over 70 årige *50
Fornyelse af kørekort kategori C og D *280
Fornyelse af kørekort kategori C og D for ansøgere mellem 50 og 70 år *160
Internationalt kørekort *25
   
Midlertidigt kørekort *0
Midlertidigt erstatningskørekort *170
Tidsbegrænset erhvervskørekort *280
Teori og køreprøve *600
Kontrollerede køreprøver *890
Køreprøve stor motorcykel og anhænger *280
Kørekort erhvervskørekort *600
Kørelærerprøve *340
Kørelærerprøve kategori A og B *460
   
Rykkerbreve  
Krav, der er tillagt udpantningsret efter den kommunale gebyr- og rentelov *250
For restancer på 500 kr. og derunder opkræves dog *100
Civilretlige krav *100
   
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal opkræves gebyrer for følgende ydelser, selv om loven giver mulighed for det:  
- Anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med virksomhed efter Folkeoplysningsloven*  
- Aktindsigt 2. gang  
- Fotokopiering af data fra offentlige registre efter persondataloven*  
- Udlevering (videregivelse) af oplysninger til private efter persondataloven*