Ny boring

Hele Albertslund er separat-kloakeret. Det betyder at spildevand og regnvand løber i to forskellige kloak-systemer.


Der skal ansøges om tilladelse til at lave en ny boring af den såkaldte A-type. Det omfatter bl.a. boringer til drikkevand. Er du privatperson, anbefales det at rådføre sig med en boreentreprenør eller rådgiver. Skal boringen benyttes til oppumpning af grundvand, skal der ansøges om tilladelse at indvinde grundvand.

Du kan søge om ny boring eller ny indvindingstilladelse af grundvand på Byg og Miljø, hvor du efter at have indtastet din adresse, kan gå i gang med din digitale ansøgning. Der er hjælp på siden til at udfylde ansøgningen.