Ledelsens evaluering

Albertslund Kommune har valgt at fortsætte kvalitetsindsatsen efter krav og retningslinjer i kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001


Forud for den eksterne audit foretog ledelsen i Miljø og Teknik den årlige evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen kan ses her: Ledelsens evaluering