Tilskud til venskabsbysamarbejde

Kan søges til aktiviteter med Albertslund Kommunes venskabsbyer. Blandt andet kan der søges om tilskud til rejser til venskabsbyerne.Tilskudsregler for venskabsby aktiviteter

Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, ikke-godkendte foreninger, gymnasier og HF samt fritids- og ungdomsklubber i Albertslund Kommune kan søge om tilskud til internationale aktiviteter. Der gives kun tilskud for borgere bosat i Albertslund Kommune.

Formålet med de internationale aktiviteter er at skabe personlige kontakter og venskaber. Udvekslingen kan være døråbner for den personlige kontakt og styrke indsigten i andre kulturer. Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier:

  1. Styrker udvekslingen personlige kontakter ?
  2. Styrker udvekslingen indsigten i andre kulturer ?
  3. Drejer udvekslingen sig om faglig aktivitet (faglighed forstået som undervisning, idræts-, spejder- eller anden foreningsbaseret aktivitet) 

Der skal foreligge en skriftlig aftale/invitation før der kan gives tilskud

Genreller oplysninger om venskabsbys aktiviteter.

Rejsetilskud 

Tilskud til besøg i Albertslund