Medlemstilskud

Gives til godkendte foreninger med medlemmer under 25 år


Puljen til medlemstilskud fordeles hvert år i februar måned, til godkendte foreninger med medlemmer under 25 år.

Puljen fordeles efter model vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2014.

Fordelingen af medlemstilskuddet godkendes i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget. 

 

Indberet medlemstal 

Alle foreninger, der får tilskud fra Albertslund Kommune, skal hvert år aflevere et Tilskudsregnskab, en årsberetning samt en

Erklæring om indhentelse af børneattest