Initiativpuljen


Folkeoplysningsudvalget ønsker at endnu flere borgere skal have glæde af de gode tilbud i Albertslunds foreningsliv.

Derfor indkalder udvalget ansøgninger fra foreningerne i kommunen, der særligt fokuserer på at lave aktiviteter, der kan vække nysgerrigheden blandt de ikke- foreningsaktive borgere og invitere dem til at tage del i foreningslivet.

De almindelige regler for Folkeoplysningsudvalgets og Idrætsrådets Initiativpulje er gældende. Puljen er gjort større, så det bliver muligt for udvalget at sætte fokus på forskellige temaer år for år.

 

 • Hvem har I ikke i jeres forening?
 • Hvorfor har I ikke disse grupper?
 • Kan I gøre noget for særligt at tiltrække den/de udvalgte grupper?
 • Hvad skal I bruge for at gennemføre initiativet?

Udvalget ser gerne, at der sættes initiativer i gang i samarbejder. F.eks. kan flere foreninger gå sammen, eller man kan tage kontakt til fritidsklubber eller andre institutioner.

Initiativerne kunne f.eks. være:

 • Ansættelse af aflastende medarbejder i forhold til arbejdet med særlige grupper
 • Samarbejde mellem foreninger om udvikling af nye tilbud
 • Samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner

For vurderingen af ansøgninger gælder derudover at

 • Initiativer for børn og unge prioriteres over andre
 • At initiativets chance for succes er realistisk
 • At der indgår overvejelser om rekruttering
 • At foreningen har de fornødne træner/leder ressourcer

Ansøg Initiativpuljen