Ved alfarvej

Om landskab og historie i området mellem Risby, Herstedvester, Ledøje og Vridsløsemagle.


emaet for 2010 var Ved Alfarvej - en valfart med syvmileskridt, blev afholdt søndag den 6. juni.

Dagen indeholdt velkomst i Vikingelandsbyen ved Jørgen Viking, tale ved formand for Danmarkshistorien i Vestskoven, Jette Kammer Jensen, valfart fra Vikingelandsbyens lille bro.

Der blev pustet ud ved Kroen på Kroppedal, hvor der var smagsprøver på vikingeøl, og hele dagen summede Vikingelandsbyen af liv og forskellige aktiviteter, knyttet til dagens emne.

Jette Kammer Jensens tale

Information og baggrund om dagen