Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp i kommunen, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie.


Du skal henvende dig personligt i Jobcentret senest den første dag, du er uden forsørgelse.

Du kan også søge om kontanthjælp via Jobnet. Her er det vigtigt at du tilmelder dig som kontanthjælpsansøger. Du skal henvende dig i Jobcentrets første åbningsdag efter du har tilmeldt dig, ellers gælder din tilmelding ikke.

I Jobcentret vil du få en tid til en visitationssamtale, hvor der vil blive taget stilling til det fremtidige forløb i Jobcentret. Derefter vil du få et mødetidspunkt hos en økonomisk sagsbehandler i Ydelsescentret, som tager stilling til den endelige beslutning om bevilling af kontanthjælp.