Ung

Vil du gerne have et fritidsjob, eller har du allerede fået et, finder du de informationer, som du skal bruge på denne side. Er du mellem 13-17 år og fra Hedemarken eller omegn, så kan fritidsjobambassadør hjælpe dig med at få et fritidsjob. Han har god kontakt til lokale virksomheder, og vil blandt andet hjælpe dig med at skrive ansøgning og forberede dig til en jobsamtale. Asam kan også forklare dig om regler på arbejdsmarkedet og hvilke rettigheder, du har i dit fritidsjob.


Til dig, der gerne vil have et fritidsjob

Der findes mange gode grunde til at få et fritidsjob

• Du tjener dine egne penge
• Du får øje på dine kompetencer, og hvad du er god til
• Du bliver mere bevidst om fremtidsmuligheder
• Du får nye venner og kollegaer
• Du udvikler dig både fagligt og personligt

Du er altid velkommen til at kontakte Asam på tlf. 51687549 eller på hans kontor i Ungehuset. 

Til dig, som har fået et fritidsjob

Stort tillykke med jobbet! Herunder finder du en liste over de ting, som er vigtige for dig at huske, når du har fået et fritidsjob. Til højre finder du link, som kan hjælpe dig med at svare på spørgsmålene.

Tjekliste

 • Hvor meget tid har du til dit fritidsjob om ugen ved siden af skole og fritidsaktiviteter?  
 • Har du en kontrakt fra dit fritidsjob, hvor der står, hvordan du er ansat? Se eksempel på kontrakt.
 • Har du en NEM-konto, hvor din arbejdsgiver kan indsætte din løn?
 • Kender du dine rettigheder i forhold til løft, arbejdstider og løn?

 

Regler for fritidsarbejde

Hvis du godt kunne tænke dig at have lidt flere penge end dine lommepenge, kan et fritidsarbejde måske være en mulighed for dig. Du skal bare huske, at der er en masse regler, du og din arbejdsgiver skal følge, hvis du får et fritidsarbejde. Reglerne er lavet for at passe på dig.

En generel regel er for eksempel, at dit arbejde ikke må gå ud over din skolegang eller din sundhed. Altså må du ikke arbejde for meget eller med farlige ting. Hvis du er under 15 år, skal dine forældre vide, at du har et fritidsarbejde.

Aldersgrænse

Du skal være fyldt 13 år for at starte på et fritidsarbejde.

Sådan kan du søge job

Der er i store træk tre måder at finde et job på:

 • søge via din familie og dine venner
 • søge på jobannoncer på internettet og i aviserne
 • kontakte en arbejdsplads, hvor du gerne vil arbejde og tror de kan bruge dig; en uopfordret ansøgning.

Der er flest jobannoncer med fuldtidsjob, men du kan også finde fritidsjob. Over hele landet er der jobcentre, hvor der er medarbejdere, som kan hjælpe dig med at finde et job.

I pjecen Fritidsjob for unge med handicap fortæller seks unge om deres gode erfaringer med et fritidsjob. Hvis du ikke har overskud til et fritidsjob ved siden af din skole, kan du søge om forhøjet SU - handicaptillæg.

Fagforeninger

Når du får et fritidsarbejde, kan du vælge at melde dig ind i en fagforening. Fagforeningen kan rådgive dig i spørgsmål om løn, arbejdsforhold, ferie og meget andet. Det koster noget at være medlem af en fagforening, fx mellem 60 og 70 kr. om måneden. Der er ikke noget krav om, at man skal være med i en fagforening for at have et fritidsarbejde. Du kan læse mere om fagforeningerne i pjecen "Guide til fritidsjob".

Arbejdstid

Der er forskellige regler for, hvor meget du må arbejde, så dit arbejde ikke risikerer at gå ud over din skolegang.

Når du er under 15 år og går i skole, må du højest arbejde to timer på skoledage og syv timer dagligt i weekenden. Er du fyldt 15 år, må du arbejde otte timer om dagen i weekenden.

I løbet af en hel skoleuge må du højest arbejde 12 timer, og i ferier må du ikke arbejde mere end 35 timer. Unge under 18 år må ikke arbejde efter kl. 20 om aftenen og før kl. 06 om morgenen.

Farligt og tungt arbejde

Når du er under 18 år, må du ikke arbejde med farlige ting, fx store maskiner og giftige stoffer. Giftige stoffer kan fx være kraftige rengøringsmidler. Du kan kende dem på de orange advarselsmærker. Hvis midlerne ikke er så kraftige, må du gerne arbejde med dem, men husk at undersøge, om du skal bruge handsker og husk, at din arbejdsgiver grundigt skal forklare dig, hvordan du skal bruge midlet.

Husk, at du altid har ret til:

 • at få en grundig oplæring i dit arbejde
 • arbejdstøj, handsker og særligt fortøj, hvis det er nødvendigt.
Tunge ting

Du må kun udføre det, man kalder "let arbejde", så du må altså ikke løfte meget tunge ting. Faktisk må du kun løfte det, der svarer til en kasse tomme øl (ca. 12 kg.), og hvis du ikke skal løfte under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte det dobbelte, der ca. svarer til en kasse med fyldte øl.

Arbejdspladser med risiko for røveri

På nogle arbejdspladser er der en risiko for, at der kan blive begået et røveri. Det er ikke noget, der sker tit, men der er alligevel lavet nogle regler, der skal beskytte dig, hvis det skulle ske.

Hvis du arbejder i en grillbar, kiosk, bageri, på en tankstation eller et andet sted, hvor der kommer kunder, skal der altid være en kollega over 18 år sammen med dig på de her tidspunkter:

 • mellem kl. 18 og 06 på hverdage
 • mellem kl. 14 og 06 i weekenden

Løn

Det er din overenskomst og ikke loven, der sikrer dig din mindsteløn.

En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og en fagforening om, hvad medarbejderne som minimum har krav på i
løn og eventuelle tillæg. Mindstelønningerne her gælder derfor kun på de arbejdspladser, hvor der er overenskomst. Hvis der ikke er overenskomst, skal du selv forhandle løn og eventuelle tillæg med din arbejdsgiver.

Men find først ud af, hvad overenskomstens mindsteløn er for dit fag. Så ved du, hvad du skal gå efter.

Minimumslønnen eller mindstelønnen varierer alt efter arbejdstype, dvs. at det er forskelligt, hvor meget et avisbud og en medarbejder på McDonalds tjener i timen. Her er nogle eksempler. Tallene er cirkatal:

Biograf: 76 kr. i timen (2017)

Butik: 63 kr. i timen (2017)

Grillbar, cafe, opvasker: 71 kr. i timen (2017)

Vær opmærksom på, at der i foråret 2017 er forhandlinger om overenskomsten. Forhandlingerne forventes at være afsluttet i april eller maj måned.

For alle slags arbejde gælder det, at der er særlige tillæg, hvis du skal arbejde i weekender eller lignende. Mange steder stiger du også i løn, når du fylder 18 år.

Du kan læse meget mere om reglerne for løn på de forskellige arbejdspladser i pjecen "Guide til fritids- og studiejob".

Skat

Når du får dit første job, tjener du sjældent så meget, at du skal betale skat.

Under 18 år

Du kan tjene op til 33.000 kr. (2016), før du skal betale skat.

Over 18 år

Du kan tjene op til 44.000 kr. (2016), før du skal betale skat (dit personfradrag).

Skat skal alligevel vide, hvor meget du forventer at tjene i løbet af året, og du skal have et frikort.

Arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent

Du skal dog betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af hele din løn, også selv om du har frikort.

På Min Side på borger.dk eller på skat.dk kan du få overblik over din skat.

Hvis du vil klage

Føler du dig dårligt behandlet, eller mener du, at du har fået for lidt i løn? Uanset hvad problemet måtte være, kan du tage kontakt til din fagforening, hvis du gerne vil klage over dit arbejde. Hvis du ikke er medlem af en fagforening, kan du henvende dig til Jobpatruljens hotline, der bliver drevet af fagbevægelsen. Den er helt gratis at benytte sig af.