Vejledning og opkvalificering

Formålet med et tilbud om vejledning og opkvalificering er at afklare og forbedre dine kompetencer med henblik på, at du hurtigst muligt opnår beskæftigelse og selvforsørgelse.


Tilbuddet vil i de fleste tilfælde vare mellem to og seks uger, men kan også vare væsentligt længere. Tilbuddet kan foregå hos Albertslund Kommunes Jobhus, hos diverse private kursussteder og hos uddannelsesinstitutioner, herunder AMU-kursusudbydere.

Når du er i tilbud om vejledning og opkvalificering modtager du som udgangspunkt den samme forsørgelsesydelse, som du modtog før tilbuddet. Derudover kan du være berettiget til befordringsgodtgørelse/godtgørelse.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan betyde korte vejlednings- og opklaringsforløb, særlige projekter og kortere uddannelsesforløb.

Vejledning og opkvalificering må højst vare i alt seks uger inden for de første ni måneder, du er ledig. Forløb, der varer under to uger, tælles dog ikke med i de seks uger.