Naturfag for alle

Sådan arbejder vi med "Naturfag for alle"


”Skole for alle” og samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol

I fem skoleår siden 2012/13 har ’Skoler & Uddannelse og Professionshøjskolen Metropols institut ”Skole og læring” samarbejdet. De fire folkeskoler, Herstedøster Skole, Egelundskolen, Herstedvester Skole og Herstedlund Skole er inddraget i forhold til naturfagsundervisningen. De fire skoler har alle fagene natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Projektet er navngivet ”Naturfag for alle”.

Metropol tilbyder følgeforskning, som giver mulighed for systematisk at kvalificere arbejdet med naturfag. Følgeforskningen er aktionsforskning. Det betyder, at medarbejdere fra Metropol kommer tæt på faglærerne og deres indbyrdes samarbejde. Samtidig sætter ’Naturfag for alle’ fokus på eleverne, deres forskellige interesser og potentialer indenfor naturfag. Dette sker gennem en spørgeskemaundersøgelse tre gange i forløbet, hvor 5., 7., 8. og 9. klasserne på de fire skoler deltager.

Dialoger med og mellem lærere, ledere og forvaltningen understøtter fremdriften i arbejdet, hvor målet for 2017 er et generelt løft i forbindelse med prøveresultaterne i naturfag. Naturfagsvejleder, Leila Joensson, er ansat i et halvårsværk fra 2013-2017. Naturfagsvejlederen er tovholder for naturfags- og miljønetværket og er med til at understøtte og igangsætte naturfaglige tiltag i kommunen.

Science i Albertslund

Den Nationale Naturvidenskabsfestival - helt lokalt

Science i Albertslund er et stærkt samarbejde med lokale aktører og afholdes i uge 39. Science i Albertslund er overskriften på forskellige aktiviteter i byen med fokus på naturfag og matematik. Klasserne booker sig ind på aktiviteterne, der følger Naturvidenskabsfestivalens årlige nationale temaer. I 2016 var temaet ”Hjerne og hjerte", hvor over 950 elever fra Albertslund mødte naturfagene i Albertslund og på Frederiksberg.

Avisartikel i Vestegnen

PP Science i Albertslund 2015

Avisartikel i AP

Avisartikel i Glostrup (om Naturskolen)

Det Mobile Science Center

Energi- og vandværkstedet besøger Albertslund

MSC, Mobile Science Center er Energi- & Vandværkstedets mobile enhed, der besøger Albertslund en gang om året. MSC har været ved Kongsholmcentret i 2014 og på Herstedlund skole i 2015. I 2016 vil MSC være placeret på Herstedøster skole i uge 19. Her kan elever på mellemtrinnet være med i læringsaktiviteter, der på en anderledes, sjov og hands-on orienteret måde omhandler miljørigtige vandforsyningsløsninger, klimaforandringer og klimatilpasning. 

Artikel "Unge går aktivt til klimasagen"

Åben skole - kompetencebanken

Læringsaktiviteter i Albertslund kommune og omegn

Med afsæt i Skolereformen og "Folkeskolereform i Albertslund 2014", har Skoler og Uddannelse iværksat portalen Åben skole Albertslund, i daglig tale "Kompetencebanken". Siden skal danne grundlag for at skoler, virksomheder, foreninger, klubber og kunstnere mødes og sammen udvikler forskellige læringsaktiviteter til den understøttende undervisning og faglige fordybelse i grundskolen. Se tilbuddene fra de lokale læringsmiljøer under trin og fag på www.aabenskole.albertslund.dk 

Artikel "Mange vil med i fællesskabet"

Artikel "Sportsfiskere inviterede skoleelever i åen"

Besøg af inspirerende rollemodeller inden for naturfag

ESA astronaut, Andreas Mogensen, kom på besøg

 I 2015 var vi så heldige at få besøg af den danske ESA astronaut, Andreas Mogensen. Andreas fortalte levende og begejstret om hans rejse ud i rummet og rumfartsforskning. 750 elever fra udskolingen og gymnasiets naturfaglige linjer og 110 lærere deltog. Som opfølgning på besøget har afdelingen for Skoler & Uddannelse, Kroppedal Museum og Albertslund bibliotek haft fokus på didaktik og læring inden for naturfagene og tilbudt lærere og elever muligheder for at arbejde videre med emner om Universet. 

Artikel "I rummet må man gerne lege med maden"

Naturfagsmaraton

Er et undervisningsforløb til 5. og 6. klasser i hele landet, der skaber stor læringslyst og glæde for faget hos eleverne.

Ved at deltage i Naturfagsmaraton gennem en periode på skolen og det afsluttende lokale arrangement, får elever og lærere erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag. Albertslund kommune er med for andet år i træk. Arrangementet foregår den 7. april 2017.

Avisartikel AP 2016

Læs mere om Naturfagsmaraton konceptet her