Udvikling af skole og fritid


Elevfravær

Sådan arbejder vi for at nedbringe elevernes fravær

Albertslund Kommune vil nedbringe elevfraværet. Det er en målsætning i skolestrategien ’Skole for alle’ såvel som i den netop vedtagne ’Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet’. Den fælles fraværsindsats blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2016.

En indsats for at nedbringe elevernes fravær er en central indsats i arbejdet med at højne det faglige niveau og trivslen på kommunens skoler. I samarbejdet omkring at nedbringe elevernes fravær samarbejder Skoler og Uddannelse med PPR og Social og Familie. Der er udarbejdet en fælles procedure i forhold til arbejdet med elevfravær, med udgangspunkt i skolernes egne erfaringer og erfaringer fra andre kommuner, der har nedbragt elevfraværet. Skolerne har samtidig øget fokus på at registrere fraværet dagligt ud fra fælles definitioner.

Læs mere om proceduren for arbejdet med elevfravær her.

Fremtidens folkeskole

Det er afgørende for os at folkeskolen med professionalisme, faglig dygtighed og stærke relationer giver vores børn mulighed for at udfolde deres fulde potentiale

Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsinstitutioner. Her dannes og uddannes vores børn og unge. Her lægges fundamentet til fremtidens ressourcer. Her mødes børn, forældre, lærere og pædagoger på tværs af kulturelle, etniske, sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige forskelle. 

Skolestrategien "Skole for alle"

I strategien "Skole for alle" beskrives udviklingen af folkeskolen frem til 2022. Målet er, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og at folkeskolerne I Albertslund bliver nogle af landets bedste. Derudover sætter "Skole for alle" blandet andet også fokus på inklusion og på forældresamarbejde.

Skolen skal tilbyde faglige udfordringer for alle. Derfor sætter vi ind med kompetenceudvikling rettet mod lærere og pædagoger. Vi inddrager forskning i vores udvikling af folkeskolen for derved at styrke læringsmiljøet i et interaktivt samspil mellem forskning og praksis.

Vi ønsker at være ambitiøse på vores børn og unges vegne, og at skabe en ramme som giver dem de bedste muligheder. Derfor sætter vi fokus på både de faglige, de sociale og de personlige kompetencer. 

Folkeskolereformen og "Skole for alle" i Albertslund

Den lokale ramme for reformen er "Skole for alle". De politiske mål i Albertslund er alle målsætninger, der yderligere konkretiserer og støtter op om målene og resultatkravene i folkeskolereformen. Albertslund Kommune har således været på forkant med at opsætte konkrete mål på folkeskoleområdet.

 Læs "Skole for alle"

Læs "Folkeskolerefom i Albertslund 2014"

Naturfag for alle

Sådan arbejder vi med "Naturfag for alle"

”Skole for alle” og samarbejdet med Professionshøjskolen Metropol

I fem skoleår siden 2012/13 har ’Skoler & Uddannelse og Professionshøjskolen Metropols institut ”Skole og læring” samarbejdet. De fire folkeskoler, Herstedøster Skole, Egelundskolen, Herstedvester Skole og Herstedlund Skole er inddraget i forhold til naturfagsundervisningen. De fire skoler har alle fagene natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Projektet er navngivet ”Naturfag for alle”.

Metropol tilbyder følgeforskning, som giver mulighed for systematisk at kvalificere arbejdet med naturfag. Følgeforskningen er aktionsforskning. Det betyder, at medarbejdere fra Metropol kommer tæt på faglærerne og deres indbyrdes samarbejde. Samtidig sætter ’Naturfag for alle’ fokus på eleverne, deres forskellige interesser og potentialer indenfor naturfag. Dette sker gennem en spørgeskemaundersøgelse tre gange i forløbet, hvor 5., 7., 8. og 9. klasserne på de fire skoler deltager.

Dialoger med og mellem lærere, ledere og forvaltningen understøtter fremdriften i arbejdet, hvor målet for 2017 er et generelt løft i forbindelse med prøveresultaterne i naturfag. Naturfagsvejleder, Leila Joensson, er ansat i et halvårsværk fra 2013-2017. Naturfagsvejlederen er tovholder for naturfags- og miljønetværket og er med til at understøtte og igangsætte naturfaglige tiltag i kommunen.