Brøndagerskolen

Brøndagerskolen er et helhedstilbud for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder


Brøndagerskolen
Nordmarks Allé 20
2620 Albertslund

Tlf: 43 68 72 00
E-mail: brondagerskolen@albertslund.dk
Hjemmeside: www.broendager.skoleporten.dk

I Visitationsproceduren kan du læse, hvordan elever bliver optaget på skole.