Udsat skolestart

Hvis der er helt særlige omstændigheder, som betyder, at jeres barn først kan være klar til en normal skolestart efter et ekstra år i børnehaven, kan I søge om udsat skolestart for jeres barn.


Procedure

Hvis du som forælder er i tvivl om dit barn er parat til at starte i skole som 6-årig, bør du drøfte det med pædagogerne i barnets daginstitution. Sammen med børnehaven udfylder I en ansøgning.

Undervejs i forløbet vil den tilknyttede psykolog fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), deltage i vurderingen af jeres barn.

Når ansøgningen er udfyldt, så sender børnehaven den videre til endelig vurdering hos Skoler & Uddannelse på rådhuset.

Hvis dit barn ikke går i daginstitution, skal du henvende dig direkte til PPR på 4368 6195.

Grundlag for udsat skolestart

Udsat skolestart kan være en god idé, hvis et barn gennem en længere periode har været afskåret fra at udvikle sig personligt og socialt i fællesskabet med andre børn. For at udsat skolestart i disse tilfælde er relevant, må man samtidig have en forventning om, at barnet med en almindelig pædagogisk indsats igennem endnu et år i daginstitution vil indhente det "forsømte" og blive i stand til at påbegynde et normalt skoleforløb.

Der er børn, som af forskellige årsager er forsinkede i deres udvikling, men hvor den bedste løsning er, at barnet begynder sin skolegang på det planlagte tidspunkt og får den nødvendige støtte til sin personlige og sociale udvikling i skolen.

Ansøgning om udsat skolestart

Ansøgningen indeholder følgende punkter:

  • en vurdering fra forældrene
  • en vurdering fra barnets institution 
  • en vurdering fra en PPR-psykolog

Senest 1. september året før dit barn burde begynde i skole, bør du sammen med personalet i barnets institution have kontaktet PPR.

Skoler & Uddannelse skal have modtaget jeres ansøgning om udsat skolestart senest 1. november året før jeres barn burde begynde i skole.

Afgørelse

Skoler & Uddannelses afgørelse træffes på grundlag af jeres ansøgning vedlagt institutionens udtalelse, en udfyldt mål- og udviklingsplan og psykologens vurdering.

Hvis der bevilges udsat skolestart, vil mål- og udviklingsplanen danne rammen for, hvordan der i det ekstra år arbejdes for at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer, så barnet er parat til en almindelig skolestart året efter.