Tidlig skolestart

Børn skal begynde i skole, i børnehaveklassen, det år de fylder seks. I enkelte tilfælde kan et barn starte i skole et år før.Tidlig skolestart

Børn skal være mindst fire år og ti måneder i august måned det år de begynder i skole. For at børn kan få lov til at starte tidligt i skole skal de forventes at kunne følge undervisningen. Dette vurderes af Skoler & Uddannelse i samarbejde med pædagogerne i barnets institution.

Indskrivning på skolen

I ansøger om tidlig skolestart ved at tage kontakt til jeres barns daginstitution.Institutionen vil sammen med jer udfylde en ansøgningsblanket, som sendes til Skoler & Uddannelse. Her vil ansøgningen blive vurderet og afgjort.

På ansøgningen vil daginstitutionen blive bedt om en udtalelse på, hvorvidt de er enige i at barnet kan starte i skole et år tidligere samt begrundelse for dette.

Hvis institutionen ikke mener, at barnet er klar til at starte tidligt i skole, så vil institutionens tilknyttede psykolog blive bedt om at vurdere barnets skolemodenhed.

Går jeres barn i daginstitution udenfor kommunen skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.