Tidlig skolestart

Børn skal begynde i skole, i børnehaveklassen, det år de fylder seks. I enkelte tilfælde kan et barn starte i skole et år før.Tidlig skolestart

Børn skal være mindst fire år og ti måneder i august måned det år de begynder i skole. For at børn kan få lov til at starte tidligt i skole skal de forventes at kunne følge undervisningen. Dette vurderes af Skoler & Uddannelse i samarbejde med pædagogerne i barnets institution.

Indskrivning på skolen

I indskriver jeres barn ved tage kontakt til jeres barns daginstitution. Børnehaven vil sammen med jer udfylde en ansøgningsblanket, som sendes til Skoler & Uddannelse. Her vil ansøgningen blive vurderet.

På ansøgningen vil vil daginstitutionen blive bedt om en udtalelse på hvorvidt de er enige i at barnet kan starte i skole et år tidligere.

Hvis dette ikke er tilfældet vil institutionens tilknyttede psykolog blive bedt om at vurdere barnets skolemodenhed.

Går jeres barn i daginstitution udenfor kommunen skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.