Indskrivning til skolestart

Alle børn der fylder 6 år i 2017 (født i 2011) skal starte i skole i 2017 med start i SFO 1. maj 2017. Folkeskolerne udsender breve til alle forældre til børn født i 2011 (samt børn født i 2010, som har udsat skolestart) i oktober måned.


Generel information om start i 0. klasse

Indskrivningen foregår digitalt i perioden 30. september til 1. november. Du kan indskrive dit barn her. Du logger ind med dit NemID.

Distriktsskolen sender automatisk materiale om skolestart ud, når det er tid til indskrivning. I Albertslund Kommune sker dette i begyndelsen af oktober måned. Børn skal starte i 0. klasse det år, hvor de fylder 6 år.

Skolerne holder åbent hus arrangementer i uge 43 om optagelse i skole og SFO. Datoer og tidspunkter for informationsmøderne meddeles i Albertslund Posten samt i den pjece I har fået tilsendt fra distriktsskolen. Pjecen kan du også se her.

Optagelse i SFO

Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning.

Børnene overflyttes fra børnehave til SFO den 1. maj i året, hvor skolegangen begynder.

Overgang fra børnehave til skole
I Albertslund Kommune sker overflytning til SFO den 1. maj. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, samarbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole for at sikre, at jeres barn får den bedst mulige overgang. Dette samarbejde kan du læse mere om i Skolestartspjecen, som alle forældre får tilsendt i oktober måned.

Ønske om anden skole end distriktsskolen
Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen. Det er også muligt at få barnet optaget på en af kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. Hvis dit barn ønskes optaget i en anden skole, angives dit ønske ved den digitale indskrivning til 0. klasse.

Du har mulighed for at vælge 1. og 2. prioritet.

Vi forsøger i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

Søskende på samme skole
Afstand til skolen

Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til frit skolevalg, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.
Hvis dit barn, efter dit eget ønske, optages i en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Hvis I får afslag på den ønskede skole, så vil dit barn automatisk blive sat på venteliste til denne skole. Ventelisten varetages af Skoler & Uddannelse. Dit barn vil i stedet blive indskrevet på enten en af de øvrige prioriteter du har ønsket, eller på distriktsskolen. For tosprogede børn, som skal modtage basisdansk undervisning kan der være undtagelser.

Skolegang i en anden kommune eller på en privatskole
Du kan frit vælge mellem alle folkeskoler, også i andre kommuner. Der kan dog gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv jeres skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune eller skole.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

 

Læs mere om SFO