Indskrivning til skolestart i 0. klasse

Alle børn der fylder 6 år i 2018 (født i 2012) skal starte i skole i 2018 med start i SFO 1. maj 2018.


Generel information om start i 0. klasse

Alle børn født i 2012 samt børn fra 2011, som har fået udsat skolestart vil automatisk modtage brev i begyndelsen af oktober måned. Indskrivning til kommende 0. klasse foregår i oktober måned.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68 eller via e-mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk.

Du kan også læse mere i vores Skolestartspjece.

 

Skriv dit barn op til skole

 

Fra 1. oktober til 1. november kan du derfor logge ind på den digitale webindskrivning:

                       INDSKRIV DIT BARN HER

Du logger ind med dit NemID og kan hermed ønske om dit barn skal starte på distriktsskolen, ønske en anden skole i kommunen eller give kommunen besked om at dit barn skal starte på privatskole, anden kommunes folkeskole m.v.

Optagelse i SFO

Børn, der indskrives til skolestart, bliver også tilmeldt SFOen på samme skole, hvis du svarer ja tak til SFO ved den digitale indskrivning. 

Børnene overflyttes fra børnehave til SFO den 1. maj i året, hvor skolegangen begynder. Hvis dit barn ikke skal gå i SFO, så vil der ikke være anden pasningsordning.

Overgang fra børnehave til skole
I Albertslund Kommune sker overflytning til SFO den 1. maj. For at sikre en så tryg start for dit barn som muligt, samarbejder vi på tværs af børnehave, SFO og skole for at sikre, at jeres barn får den bedst mulige overgang. Dette samarbejde kan du læse mere om i Skolestartspjecen, som alle forældre får tilsendt i oktober måned.

Ønske om anden skole end distriktsskolen
Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen. Det er også muligt at få barnet optaget på en af kommunens andre skoler, hvis der er plads. Dette afhænger af klassedannelsen i de enkelte distrikter. Hvis dit barn ønskes optaget i en anden skole, angives dit ønske ved indskrivningen til 0. klasse.

Du har mulighed for at vælge 1. og 2. prioritet.

Vi forsøger i videst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønsker om anden skole end distriktsskolen. Hvis det ikke er muligt, gælder følgende prioriterede retningslinjer:

Søskende på samme skole
Afstand til skolen

Der er fastsat en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til frit skolevalg, således at der er plads til tilflyttere i skoledistrikterne.
Hvis dit barn, efter dit eget ønske, optages i en anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Hvis I får afslag på den ønskede skole, så vil dit barn automatisk blive sat på venteliste til denne skole. Ventelisten varetages af afdelingen Skoler & Uddannelse. Dit barn vil i stedet blive indskrevet på enten en af de øvrige prioriteter du har ønsket, eller på distriktsskolen. For tosprogede børn, som skal modtage basisdansk undervisning kan der være undtagelser.

Skolegang i en anden kommune eller på en privatskole
Du kan frit vælge mellem alle folkeskoler, også i andre kommuner. Der kan dog gives afslag på optagelse, hvis der ikke er plads i klasserne. Angiv jeres skoleønske ved den digitale indskrivning og henvend dig derefter til den aktuelle kommune eller skole.

Hvis dit barn optages i en skole i en anden kommune, skal du selv sørge for transport.

 

Læs mere om SFO