Åbningstider og lukkedage

Her kan du læse mere om åbningstiderne og lukkedage i klubber


Åbningstid

Fritidsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter børnenes behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 – 17.30. På skolefridage og i ferier vil der være udvidet åbningstid.

Juniorklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de unges behov, og vil på skoledage typisk være fra kl. 14.00 – 17.30 samt enkelte aftener. På skolefridage og i ferier vil der være udvidet åbningstid.

Ungdomsklubbernes åbningstid tilrettelægges efter de unge behov, og vil generelt være om aftenen.

På 7. klassetrin har den unge mulighed for i samarbejde med forældrene og klublederen at vælge, om han/hun vil gå i fritidsklub eller juniorklub.

På 9. klassetrin har den unge mulighed for i samarbejde med forældrene og lederen at vælge om han/hun vil gå i junior – eller ungdomsklub.

Der er mulighed for dobbelt medlemskab i fritids-, junior- og ungdomsklub i 3- 6 måneder, som hovedregel i forbindelse med skift fra en klubtype til en anden.

Da åbningstiderne kan være meget forskellige fra klub til klub og også skifte i løbet af året alt efter de unges behov, er det vigtigt, at du henvender dig til dit barns klub for at få præcise oplysninger.

Lukkedage

Klubberne holder lukket 1. maj, Grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, de 3 hverdage før påske samt mellem jul og nytår, d.v.s. fra og med 24. december til og med 1. januar.

Enkelte klubber holder også lukket nogle uger i sommerferien - hør mere om dette i klubben.