Sådan arbejder vi


Økologisk mad

I Albertslund Kommunes daginstitutioner spiser børnene sund, økologisk mad som f.eks. grøntsager og fuldkorn. Både vuggestue- og børnehavebørn får tilbudt frokost og mellemmåltid, når de er i institution. Mad spiller en central rolle i institutionernes liv og pædagogik, derfor lærer børnene, hvor den kommer fra, og hvad der sker i processen fra jord til bord.

Bevægelse og leg

Fysisk aktivitet er et væsentligt aspekt af Albertslund Kommunes dagtilbud. De fysiske aktiviteter vi laver med børnene understøtter deres udvikling af kropslige færdigheder, og gennem leg får børnene en positiv indstilling til det at bevæge sig.

 

Hvert år arrangerer pædagogerne i kommunens dagplejer, daginstitutioner og skolefritidsordninger en børnefestuge under devisen "Børn og voksne gør noget sammen". 

Børnefestugen foregår på festpladsen, der også omfatter en teltlejr, hvor et stort antal børn og voksne overnatter i ugens løb. Hvert år er der et tema, som for eksempel eventyr eller vikingetiden, og der serves økologisk mad. Alt i alt deltager omkring 3.000 børn i festugen, og forældrene møder talstærkt op til grillaftener.

Du kan læse mere på Børnefestugens egen hjemmeside her.

 

 

Barnet og børnefællesskaber er i fokus for strategien for dagtilbudsområdet i Albertslund fra 2016 til 2022. Strategien er vores fælles udgangspunkt, men skal føres ud i livet på vidt forskellige måder, der passer til børn, voksne og rammerne i den enkelte institution.

I Albertslund er samarbejde et nøgleord. Denne strategi er bl.a. en trædesten for udvikling af stærke partnerskaber om børn, hvor pædagoger, andre fagpersoner og forældre hver især bidrager til børns trivsel og læring.

 I Albertslund ser vi forskellighed som en styrke. Børn skal opleve, at man kan leve på vidt forskellige måder og bidrage til fællesskabet på mange måder. De voksne skal anerkende børnene og møde dem med oprigtig interesse for deres synspunkter og oplevelse af verden. Børnene skal erfare, at de kan være med til at påvirke livet i kommunen.

 Strategien sætter også fokus på systematisk dokumentation fra praksis. Dokumentation skal være grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde og være et redskab, når vi skal argumentere for vores pædagogiske valg. Vi skal nemlig både træffe gode, fagligt funderede valg og kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Læs Pixi udgaven af udviklingsstrategien 2016-2022 her

Læs den lange udgave af udviklingsstrategien 2016-2022 her 

 

 

Udviklingsstrategien skal være med til at sikre at børn i Albertslund Kommune oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der understøtter deres trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed. I strategien beskrives 11 temaer som institutionerne har arbejdet med i perioden 2010 til 2014.

De 11 temaer er:

 • demokrati i børnehøjde
 • børns inddragelse i fællesskaber
 • børn og IT
 • børneperspektivet
 • børns medindflydelse
 • børnefællesskaber
 • børns legerum
 • inklusion
 • sprogindsatsen
 • overgange i børns liv
 • sundhed

Læs udviklingsstrategien for dagtilbud 2010-14 her.

I kvalitetsrapporten er der blandt andet samlet oplysninger om sprogvurderinger, antallet af sene skolestartere, sygefravær, antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn og uddannelsesniveauet hos det pædagogiske personale i alle institutioner i Albertslund.

 

Formål

Baggrunden for kvalitetsrapporten er, at regeringen og KL i økonomiaftalen 2010 besluttede, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.  Det er KL der har lavet skabelonen til kvalitetsrapporten, som Albertslund og 34 andre kommuner bruger. Dermed kan Albertslund også sammenligne sig med disse kommuner.

Læs kvalitetsrapporten 2015

Læs kvalitetsrapporten 2013

Læs kvalitetsrapporten 2011

 

 

 

Her finder du pjecen fra 2017