Ind- og udmeldelse


Indmeldelse

For at skrive dit barn op til en plads i en daginstitution eller til dagplejen skal du bruge et NemID. Du kan få hjælp til opskrivningen af dit barn ved at møde personligt op med dit NemID på Biblioteket. Har du ikke NemID kan du få udstedt et på biblioteket.

Skriv dit barn op til en plads

Hvis du vil se dit barns indmeldelsesforhold i institution/klub, skal du burge rubrikken "skriv dit barn op til en plads" ovenover. Herefter logger du på med NemID.

Pladsgaranti

I Albertslund Kommune er der pladsgaranti for alle børn der er mindst 6 måneder gamle, og som har været skrevet op til en plads i mindst 3 måneder.
Det er optagelsesreglerne, der afgør, hvor på ventelisten dit barn står.

Læs optagelsesreglerne

 

Udmeldelse

Du melder dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen ved at bruge NemID.

Meld dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen

Lav om i dine ønsker

Hvis du har skrevet dit barn op til en plads elektronisk, i den digitale pladsanvisning, kan du nemt ændre eller rette i dine ønsker ved at logge på med NemID.

Lav om i dine ønsker

Hvis du har problemer med at ændre dine ønsker i den digitale pladsanvisning, kan du henvende dig til Pladsanvisningen på 4368 6868 eller sende en mail til borgerogydelsescenter@albertslund.dk(skriv "Pladsanvisningen" i emnefeltet).

Økonomisk friplads

Du kan søge økonomisk friplads til dit barns plads i en daginstitution eller dagplejen. Det gør du ved at logge på med NemID

Søg om økonomisk friplads

Du kan læse mere om mulighederne for at få økonomisk friplads her

Klage

Hvis du ønsker at klage over den institutionsplads dit barn har fået eller over dit barns placering på ventelisten, skal du sende en mail til bsv@albertslund.dk. (Skriv "Klage over institutionsplads" i emnefeltet).

Hjælp til den digitale pladsanvisning

Hvis du har brug for hjælp til at benytte den digitale pladsanvisning kan du

  • Ringe til Borger & Ydelsescentret på 4368 6868.
  • Møde op for personlig vejledning på biblioteket.  
  • Sende en mail til borgerogydelsescenter@albertslund.dk(skriv "Pladsanvisningen" i emnefeltet).

Fra vuggestue til børnehave

I flexsinstitutioner/børnehuse er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret:

Vuggestuetakst til og med 2 år og 9 måneder gamle  og børnehavetakst fra 2 år og 10 måneder gamle.

Flytning af børn mellem grupperne internt i institutionen er lederens ansvar.

Når du har modtaget tilbud om institutionsplads

Hvis du er interesseret i den tilbudte institutionsplads, skal du inden svarfristen som fremgår af tilbuddet,  acceptere eller afvise tilbuddet  via Digital Pladsanvisning. Såfremt vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt til et andet barn.

For at besvarer tilbuddet  skal du logge på med NemID.

Besvar tilbud om institutionsplads