Nyt jordkabel skal sikre den fremtidige strømforsyning

Kablet giver i årene fremover sikker energi til borgere og virksomheder på dele af Vestegnen


Nyt jordkabel skal sikre den fremtidige strømforsyning - Albertslund Kommune

Energinet.dk som ejer og driver det danske højspændingsnet, har sammen med Albertslund Kommune fundet en alternativ rute til en del af de nye højspændingskabler der skal afløse de gamle luftledninger.

Hovedparten af kablerne bliver lagt i kabelrender, men i særligt følsomme naturområder som for eksempel under Store Vejleå, bruges styrede underboringer.

Arbejdet starter i september 2016 og forventes færdigt i løbet af foråret 2017.

Du kan følge arbejdet med kabellægningen på Energinet.dks hjemmeside