Våde enge i Kongsholmparken

er med til at afhjælpe klimaforandringernes kraftigere nedbør


Kongsholmparken får våde enge - Albertslund Kommune

I Albertslund er vi, sammen med HOFOR, i gang med et større projekt så Kanalen fremover kan lede mere regnvand væk fra byen og ud i Kongsholmparken.

Det betyder at der i perioder vil være større søer i parken, og derfor bliver nogle af stierne hævet så man går på toppen af et dige.

Omdannelsen af Kongsholmparken til et naturområde med våde enge startede tilbage i 2014 og vi forventer at være færdige med at arbejde i parken i efteråret 2016.

Indtil da vil der være stier som bliver lukket eller omlagt, men det vil være muligt at færdes i Kongsholmparken i hele perioden.

Du kan læse mere en projektet i folderen ”KONGSHOLMPARKEN FÅR VÅDE ENGE” og på info-tavlerne i området.