Beskæring af vejtræer

Her i vintermånederne beskærer vi vejtræer og beplantninger langs flere af Albertslunds større veje


Beskæringen handler mest om at fjerne grene som hænger lavt over kørebane og græsrabat til gene for trafik og oversigtsforhold. Nogle steder fjerner vi også beplantning som generer græsslåningen eller er skæmmende og vildtvoksende.

Beskæringen sker langs Herstedvestervej, Egelundsvej, dele af Herstedøstervej, Roskildevej, Albertslundvej i syd, Nordmarks Allé, Kongsholm Allé, Naverland, dele af Fabriksparken og en del af Stensmosevej. Enkelte steder langs Trippendalsvej gøres klar til udskiftning af udgåede træer.
Samtidig foretages beskæring mange steder i Albertslunds grønne områder, som en del af den almindelige beplantningspleje og for at buske og træer ikke skal vokse vildt ud over stier og veje.