Arkæologisk forarbejde til våde enge i Kongsholmparken

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, skal i gang med at lave våde enge i Kongsholmparken. Inden da undersøger arkæologer fra Kroppedal Museum området for mulige spor af fortiden.


Arkæologerne begynder forundersøgelsen i starten af august og forventer at arbejde i området et par uger. I slutningen af august tager Kroppedal Museum stilling til om der skal yderligere udgravninger til i området. Når arkæologerne er helt færdige starter HOFORs arbejde, som kommer til at tage omkring fire måneder. Under HOFORs arbejde, vil der være områder, som er afspærret, men det er stadig muligt at gå en tur i parken. Medmindre arkæologerne gør helt ekstraordinære fund, så vil Kongsholmparken være færdig i sommeren 2016.

De kommende våde enge i Kongsholmparken skal modtage vand der ledes igennem kanalen i Albertslund gennem vandhaverne. Parken vil på den måde kunne opsamle 55.000 m3 regnvand, når et skybrud eksempelvis rammer byen. Ved at inddrage Kongsholmparken i regnvandshåndteringen sikres Albertslund Centrum bedre mod oversvømmelse. Samtidig vil det vand, der sendes videre i Vejleå, være renere.