Spørgsmål og klager

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes


Har du spørgsmål og eventuelt klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materialegården på??? 

 

Læs Regulativ for vintervedligeholdelse