Sådan har Materialegården ryddet og saltet

Her kan borgere se, hvornår vi har ryddet og saltet i forbindelse med vintervedligehold


Snerydning og saltning - Albertslund Kommune