Kommunens opgave

Vi sikrer, at trafikken kan opretholdes, og at det er sikkert at færdes når det er glat og når sneen falder


Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

Vi rydder sne og modvirker glatføre på de mest trafikerede veje og stier først (kategori A), da risikoen for uheld og tilskadekomst er størst her. Rydning og saltning/grusning på kategori A-veje udføres hovedsageligt om natten men i princippet efter behov hele døgnet. De mindre trafikerede veje og stier og boligveje og -stier ryddes bagefter (kategori B). Rydning og saltning/grusning på kategori B-veje udføres også efter behov, men hovedsageligt i dagtimerne

Snerydningen på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.