Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes


 Søg på din adresse eller zoom ind i kortet.

Kommunens opgave

Vi sikrer, at trafikken kan opretholdes, og at det er sikkert at færdes når det er glat og når sneen falder

Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

Vi rydder sne og modvirker glatføre på de mest trafikerede veje og stier først (kategori A), da risikoen for uheld og tilskadekomst er størst her. Rydning og saltning/grusning på kategori A-veje udføres hovedsageligt om natten men i princippet efter behov hele døgnet. De mindre trafikerede veje og stier og boligveje og -stier ryddes bagefter (kategori B). Rydning og saltning/grusning på kategori B-veje udføres også efter behov, men hovedsageligt i dagtimerne

Snerydningen på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

Grundejers opgave

Alle andre veje og stier end kategori A og B har grundejeren ansvaret for

Dog varetages dele af grundejerens forpligtigelser i mange af kommunens boligområderne af en grundejerforening eller af et boligselskab og beboerne.

  • Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for for eksempel postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Grundejerens ansvar og opgaver er forskellige alt efter om ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti eller privat fællesvej.
  • Hvis ejendommen ligger ud til offentlig vej eller sti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat, på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis ejendommen ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har grundejeren pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte, når det er glat, på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.

Når der ryddes sne på de offentlige veje, kan det ikke undgås, at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Grundejeren er ansvarspådragende og erstatningspligtig hvis nogen kommer til skade, som følge af manglende vintervedligeholdelse.

Sådan har Materialegården ryddet og saltet

Her kan borgere se, hvornår vi har ryddet og saltet i forbindelse med vintervedligehold

21.11.2015. Klokken 20.00 - 07.00 Ekstra biler og chauffører indkaldt for at imødegå de store snemængder.

22.11.2015. Klokken 11.00 - 23.00 Knækkede træer og knækkede grene giver udfordringer i forhold til snerydning.

23.11.2015. Klokken 06.00 - 21.00 Har fældet og fjernet træer. Der saltes og ryddes.

24.11.2015. Klokken 07.00 - 15.00 Har fældet og fjernet træer. Der ryddes sne fra P-pladser og vejkanter.

25.11.2015. Klokken 07.00 - 15.00 Har fældet og fjernet træer. Der ryddes til stadighed sne fra P-pladser og vejkanter.

26.11.2015. Klokken 07.00 - 19.00 Har fældet og fjernet træer. Der forsaltes i forhold til forventelig frost omkring kl. 19.00.

13.12.2015. Klokken 18.30 - 22.00 Har saltet A-ruter.

14.12.2015. Klokken 06.00 - 12.00 Saltning af B-ruter.

15.12.2015. Klokken 18.00 - 23.00 Saltning af A-ruter.

01.01.2016. Klokken 19.00 - 23.00 Saltning af A-ruter.

05.01.2016. Klokken 12.30 - 17.00 Saltning af A-ruter.

06.01.2016. Klokken 07.00 - 12.00 Saltning af A-ruter.

06.01.2016. Klokken 19.00 - 23.00 Saltning af A-ruter.

07.01.2016. Klokken 07.00 - 15.00 Saltning af A, og B-stier og veje.

08.01.2016. Klokken 03.00 - 07.00 Rydning af sne og saltning på såvel A, som B-stier og veje. 

Det har ikke været muligt om eftermiddagen at komme i forbindelse med os telefonisk eller pr. mail grundet IT-nedbrud.

08.01.2016. Klokken 07.00 - 14.30 Rydning af sne og saltning på såvel A, som B-stier og veje.

Det har ikke været muligt om formiddagen at komme i forbindelse med os telefonisk eller pr. mail grundet IT-nedbrud.

08.01.2016. Klokken 19.00 - 22.30 Saltning af A-ruter.

10.01.2016. Klokken 18.00 - 01.00 Rydning af sne og saltning på A- veje og A-stier

11.01.2016. Klokken 07.00 - 15.00 Saltning af såvel A- som B - veje og stier

11.01.2016. Klokken 18.30 - 22.30 Saltning af A-veje og A-stier

13.01.2016. Klokken 04.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

13.01.2016. Klokken 07.00 - 12.00 Saltning af A-veje og A-stier

14.01.2016. Klokken 00.00 - 07.00 Rydning af sne og saltning på A-veje som A-stier, nedbrud af køretøj på Trippendalsstien har forsinket rydningen, men erstatningskøretøj har klaret opgaven.

14.01.2016. Klokken 07.00 - 15.00 Rydning af sne og saltning på A-veje som A-stier, I løbet af dagen søges mulighed for at rydde B-veje og B-stier tillige.

14.01.2016. Klokken 18.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier 

15.01.2016. Klokken 07.00 - 12.00 Saltning af såvel A- som B-veje og stier

15.01.2016. Klokken 18.00 - 22.00 Saltning af A-veje og A-stier

16.01.2016. Klokken 18.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

17.01.2016. Klokken 18.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

19.01.2016. Klokken 03.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

19.01.2016. Klokken 19.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

20.01.2016. Klokken 19.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

21.01.2016. Klokken 07.00 - 12.00 Saltning af B-veje og B-stier

22.01.2016. Klokken 03.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

23.01.2016. Klokken 09.00 - 14.00 Saltning af A-veje og A-stier

31.01.2016. Klokken 18.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

04.02.2016. Klokken 04.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

05.02.2016. Klokken 04.00 - 07.00 Saltning af store veje og broer

05.02.2016. Klokken 07.00 - 11.00 Saltning af A-veje og A-stier

10.02.2016. Klokken 04.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

12.02.2016. Klokken 04.00 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

13.02.2016. Klokken 05.00 - 10.00 Saltning af A-veje og A-stier

13.02.2016. Klokken 19.00 - 23.00 Saltning af A-veje og A-stier

18.02.2016. Klokken 01.30 - 07.00 Saltning af A-veje og A-stier

18.02.2016. Klokken 18.00 - 22.30 Saltning af A-veje og A-stier

23.02.2016. Klokken 18.30 - 22.30 Saltning af A-veje og A-stier