Snerydning og glatførebekæmpelse

Se hvordan snerydning og glatførebekæmpelse udføres der hvor du bor og færdes


 Søg på din adresse eller zoom ind i kortet.

Har du spørgsmål eller klager om snerydning og glatførebekæmpelse, kan du kontakte Materialegården på vores "Giv et Praj" service.

 Du kan også sende en e-mail til: materialegaarden@albertslund.dk

 Eller eventuelt ringe til vores vintertelefon på: 43 66 04 66. 

 

 

Læs Regulativ for vintervedligeholdelse 

 

Vi sørger for at holde de offentlige veje og stier (herunder kørebaner, cykelstier og fortove samt andre stier, gangbroer, tunneler, parkeringspladser, torve og pladser) farbare i sne og frost.

Vi rydder først sne og bekæmper glat føre på de mest trafikerede veje, stier og befærdede steder (kategori A).

Derefter rydder vi de mindre trafikerede veje og stier (kategori B).

Snerydning på og ved skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger står institutionerne selv for.

Rydning og glatførebekæmpelse i kategori A udføres hovedsagelig om natten, men i princippet efter behov hele døgnet.

Rydning og glatførebekæmpelse i kategori B udføres også efter behov, men hovedsagelig i dagtimerne.

 

Salt og glatførebekæmpelse

Salt er et af de billigste og mest effektive midler vi har til at bekæmpe sne og is på veje, stier og fortove og i forening med det omskiftelige danske vintervejr betyder det, at vi i Danmark langt de fleste steder bruger salt til at bekæmpe glat føre.

I Albertslund Kommune bruger vi ikke saltet ukritisk, og der kommer hele tiden forbedrede metoder så vi kan nedsætte mængden af salt og begrænse påvirkningen af miljøet mest muligt. Det kan for eksempel være ved vådsaltning hvor man bruger en saltopløsning, og ved en mere præcis overvågning af luft- og vejtemperatur, så der kun saltes de steder vejret gør det nødvendigt. Andre midler som grus og koncentreret kvælstof (urea) påvirker også miljøet og medfører desuden øgede udgifter til rengøring af veje, stier, brønde og kloakledninger.

Vi er således opmærksomme på både ulemper og fordele når vi bruger salt til at bekæmpe glat føre i Albertslund Kommune.

  • Som grundejer har du ansvaret for at der er sikker adgang til din ejendom, eksempelvis for postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster. Der skal også ryddes sne og glatførebekæmpes alle de steder omkring ejendommen hvor der færdes mennesker.
  • Hvis din ejendom ligger ud til offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald, samt til at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på fortove, stier og andre arealer hvor der færdes fodgængere.
  • Hvis din ejendom ligger ud til privat fællesvej eller fællessti, har du pligt til at rydde for sne umiddelbart efter snefald samt at gruse eller salte når det er glat. Det gælder på hele vej- og stiarealet, herunder kørebane, fortov og stier.
  • For alle grundejere gælder, at der altid skal være ryddet for sne omkring brandhaner.
  • Dele af grundejerens forpligtigelser bliver i mange af kommunens boligområder varetaget af en grundejerforening eller af et boligselskab.
  • Opfylder grundejeren ikke sine forpligtelser kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.
  • Grundejeren er ansvarspådragende og erstatnings pligtig hvis nogen kommer til skade som følge af manglende vintervedligeholdelse.

Når der ryddes sne på de offentlige veje kan det ikke undgås at der af og til efterlades en snevold foran indkørsler. Kommunen kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst grundejerne om selv at gøre det.

 

Sæson 2029-2020

29. november 2019 kl. 19.00 til 23.00: Saltning på A-veje og A-stier

30. november 2019 kl. 19.00 til 23.00: Saltning på A-veje og A-stier

2. december 2019 kl. 04.00 til 07.00: Saltning på A-veje og A-stier, Hedemarken saltes ikke på grund af opgravning

2. december 2019 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier, Hedemarken saltes ikke på grund af opgravning 

10. december 2019 kl. 04.00 til 07.00: Saltning på A-veje og A-stier

10. december 2019 kl. 07.00 til 10.00: Saltning på B-veje og B-stier

27. december 2019 kl. 04.00 til 07.00: Saltning på A-veje og A-stier

27. december 2019 kl. 07.00 til 12.00: Saltning på B-veje og B-stier

27. december 2019 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier

4. januar 2020 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier

19. januar 2020 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier

22. januar 2020 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier

29. januar 2020 kl. 04.00 til 07.00: Saltning på A-veje og A-stier

3. februar 2020 kl. 04.00 til 07.00: Saltning på A-veje og A-stier

26. februar 2020 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier

27. februar 2020 kl. 18.00 til 22.00: Saltning på A-veje og A-stier