Cyklist i Albertslund

Albertslund er kendt for sit helt unikke net af cykelstier som adskiller cyklister og bilister, og giver en høj trafiksikkerhed og gode muligheder for at komme rundt på cykel i hele kommunen


Stinettet er længere end vejnettet, og med omkring 130 broer og tunneller giver det enestående betingelser for at cykle til arbejde, i skole, på indkøb eller ud i naturen.

Godt 60% af albertslunderne vælger cyklen som transportmiddel i løbet af ugen og hele 84% af alle skolebørn i Albertslund cykler eller går til skole.

Der er altså allerede nu rigtig mange som cykler til gavn for både sundhed og miljø. Men vi vil gerne have endnu flere op på cyklerne, og har derfor i de senere år iværksat en bred indsats for at nå dette mål.

Lige nu er vi i gang med at udarbejde en ny ”Cykelstrategi 2016-2020” med udgangspunkt i de mange input vi har fået til, hvordan vi sammen kan gøre det endnu mere attraktivt at cykle i Albertslund.

I udkastet til den ny cykelstrategi foreslås seks indsatsområder
• børn på cykel
• cykelpendling
• cyklistadfærd
• nye forbindelser
• drift og vedligeholdelse
• kommunikation og samarbejde.

Cykelstrategi 2016-2020 er i høring fra den 9. februar og otte uger frem,
hvorefter den endelige version ventes at ligge klar i maj måned.

Læs forslag til ”Cykelstrategi 2016-2020” og send dit høringssvar til Vej og Park

Har du spørgsmål til arbejdet med cykelstrategien eller andet som handler om cykling, er du også velkommen til at skrive en mail til Vej og Park

Hvis du vil vide mere om den nuværende cykelstrategi, kan du hente den her: "Cykelstrategi 2009"