Spildevandsplan 2016-2025 i høring

Læs forslag til spildevandsplan og send dit høringssvar til miljo@albertslund.dk Høringen løber frem til 11. april 2016, som er sidste dag for at fremsende høringssvar


spildevandsplan i høring - Albertslund Kommune

Læs den digitale spildevandsplan på

http://albertslund.planweb.dk/spildevandsplan/

Pdf-version af spildevandsplanen kan også downloades på web-forsiden, ved at trykke på "pdf" i nederste venstre hjørne.

Med spildevandsplanen ønsker kommunen at sætte rammerne for at fortsætte den gode udvikling mod et bæredygtigt vandkredsløb og for den fortsatte tilpasning til klimaforandringerne.

Planen sætter ligeledes rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til Spildevandsforsyningsselskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services  i Albertslund Kommune.

Fokus i den kommende planperiode vil især være at:

  •  Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
  •  Gennemføre klimatilpasningsprojekter
  •  Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
  •  Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
  •  Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
  •  Reducere rottegener

På baggrund af miljøscreening af planen er der truffet beslutning om at en særskilt miljøvurdering ikke er nødvendig.