Ny overdækning på Albertslund Lilleskole

Lilleskolen har fået tilladelse til opførelse af en overdækning på 149 m2


Overdækningen opføres mod fodboldbanen, hvor der også tidligere har været en overdækning. 

Ejendommen ligger i landzonen og byggeriet har derfor krævet en landzonetilladelse jf. planloven § 35, stk. 1.

Hvis du har indsigelser mod tilladelsen, skal vi have dem senest den 25. juni 2015 på byggesag@albertslund.dk