Seniorboliger

I Budgetaftale om Budget 2017 har partene besluttet at arbejde for, at der etableres seniorboliger i Roholmparken og evt. andre steder i Albertslund.


Seniorboliger - Albertslund Kommune

Der arbejdes med almene såvel som private seniorboliger med henblik på at skabe en senior-juniorrokade i Albertslund. 

Følg udviklingen om etablering af seniorboliger her på denne side. 

Hvad er en seniorbolig.

En seniorbolig er en ældreegnet bolig, der er bygget eller indrettet med tanke på, at kravene til boligen ændres når man bliver ældre.

Til en seniorbolig stilles krav om tilgængelighed i forhold til hverdagslivets aktiviteter. Boligen kan etableres som ejer- , andels- og lejeboliger. Boligerne er normalt forbeholdt seniorer over 55 år uden hjemmeboende børn.

Seniorboliger kan etableres som bofællesskaber med fællesfaciliteter, som f.eks. giver mulighed for fællesspisning eller hobbyaktiviteter.

 

Invitation til borgermøde torsdag 8. juni 2017.

 Albertslund Kommune og KAB inviterer til Temaaften om seniorboliger. Temaaftenen er nummer to i rækken af borgermøder vedrørende etablering af seniorboliger i Albertslund. 

Teamaftenen finder sted torsdag den 8. juni kl. 17.00 til 19.30 på Albertslund Idrætsanlæg, Skallerne 14. Hvis du har lyst til at deltage , skal du tilmelde dig på kffs@albertslund.dk eller ringe på 4368 6902. Frist for tilmelding 29. maj. 

Temamødet er delt op i to sessioner. Du bestemmer selv, om du vil deltage i begge sessioner eller kun den ene. 

Session 1 - 17.00 - 18.00

KAB fortæller om etablering af to seniorbofælleskaber i Albertslund. Du vil få information om, hvad et seniorbofælleskab er, boligens størrelse, husleje, det at bo alment, opskrivning til boligerne samt tidsplan for byggeriet. 

18.00 - 18.30 - Pause med sandwich og Sodavand

Session 2 - 18.30 - 19.30

Albertslund Kommune og inviterede oplægsholdere fortæller om kommunens rolle i forhold til etableringen af ejerboliger, salg af grunde til f.eks. seniorboliger, og hvad man bør være opmærksom på, hvis man ønske at købe en seniorbolig. 

 

Oplæg fra første borgermøde om seniorboliger

Albertslund kommune og KAB afholder en række temaaftener om etablering af seniorboliger i Albertslund. Første møde blev afholdt den 4/4 2017. På mødet deltog KAB og BO-VEST

BO-VEST fortalte om omdannelse af eksisterende boliger til seniorboliger. Du kan læse BO-VEST oplæg her.

KAB fortalte om etablering af nye almene seniorbofælleskaber i Albertslund. Du kan KABs oplæg her.