Skal Kanalen graves dybere?


Nej, Kanalen bliver ikke dybere, men ved vandhaverne bliver bunden lavet om.