Skal Kanalen graves dybere?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Nej, Kanalen bliver ikke dybere, men ved vandhaverne bliver bunden lavet om.