Bliver gangstierne langs Kanalen spærret?


Det bliver sandsynligvis nødvendigt med midlertidige afspærringer undervejs i renoveringen, men vi vil bestræbe os på at skabe færrest mulige gener for folk der bor og færdes i området.