Borgerrådgiveren i Albertslund

Borgerrådgiver Pernille Bischoff er jurist og ansat af Kommunalbestyrelsen og uafhængig af kommunens forvaltninger. Borgerrådgiveren er ansat i fællesskab af Albertslund og Glostrup Kommuner.


Borgerrådgivning - Albertslund Kommune

Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed.

Borgerrådgiveren kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Borgerrådgiveren kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Borgerrådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Målet med borgerrådgiveren er at sikre, at du bliver hørt af kommunen, og at dialogen er konstruktiv. Samtidig anvendes klager fremadrettet til forbedring af sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Du kan henvende dig skriftligt, du kan ringe eller du kan aftale tid for et personligt møde.