Måger

Måger bliver mere og mere udbredt i bybilledet og kan - især i yngleperioden - være til stor gene


Vi får en del henvendelser om gener på grund af måger. Mågerne indtager de flade tage på større ejendomme og generer omgivelserne med skrig, mågelort på biler og bygninger samt angreb mod personer i deres yngleperiode.

Kommunen har ingen lovgivning og mulighed for at regulere disse måger.

Vi anbefaler, at du kontakter et skadeservicefirma, som kan fjerne rederne på taget. Du kan opsætte fugleskræmsler og støjkanoner, men ud fra oplysninger fra virksomheder, der har forsøgt sig med de løsninger, er de ikke ret effektfulde. 

Udspændt net henover taget eller metaltråde skulle være det bedste.

Det er muligt at søge Naturstyrelsen om tilladelse til at skyde mågerne, hvis generne er voldsomme. Men der er ingen garanti for at du får tilladelsen. Det er ikke lovligt selv at skyde måger.

Læs mere i Naturstyrelsens folder om Skadevoldende vildt